Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Veidosim straujteces Rauzas upē

Jānis Pērle

2015. gada 9. jūnijs 11:57

553
Veidosim straujteces Rauzas upē

Biedrība „Zaļā pēda” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina uz talku Rauzas upē, lai kopīgiem spēkiem attīrītu upi no koku sanesumiem un veidotu straujteces, kas ir viens no īpaši aizsargājamiem biotopiem Latvijā.

Upju straujteces un dabiski upju posmi ir Eiropas Savienībā un arī Latvijā īpaši aizsargājams biotops, kas gan skaita, gan platības ziņā samazinās katru gadu. No tā izriet arī ūdens ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanās, ko var tiešā mērā saistīt ar cilvēka saimnieciskajām darbībām, bebru aktivitātēm un klimata pārmaiņām. Ūdens ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanās savukārt tiešā veidā ietekmē tādas īpaši aizsargājamas un retas sugas kā ziemeļu upespērlene un biezā perlamutrene, kuru pastāvēšanai nepieciešama arī lašveidīgo zivju – strauta foreļu, taimiņu un alatu klātbūtne.  Šo zivju sugu nārstam nepieciešamas attīrītas straujteces brīvam migrācijas ceļam rudenī.

Lai uzlabotu upju straujteces un bioloģiski vērtīgas upes Vidzemes Ziemeļaustrumos, biedrība “Zaļā pēda”, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, realizē vienu no aktivitātēm projekta “Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustrumos” (1-08/371/2014) projektu vadlīnijas “Multisektorālie projekti” ietvaros.

Uz kopīgu strādāšanu un talkošanu ir aicināts ikviens, kam rūp daba un tās aizsardzība, kā arī ir vēlme izdarīt labu darbu upes atveseļošanā un straujteču veidošanā, pie reizes labi pavadot laiku jautrā kompānijā un iemācoties ko jaunu par zivīm, upēm un citām ar dabu saistītām lietām.

Talkas laikā plānots izjaukt divus koku sanesumus ~ 50m3 apjomā un izveidot straujteces ~ 0,1ha lielumā, izvietojot upes gultnē lielākus un mazākus laukakmeņus. Darbs būs slapjš un diezgan netīrs, tāpēc aicinām izvēlēties piemērotu apģērbu, ņemt līdzi cimdus, zābakus vai zābakbikses. Ja ir iespēja, aicinām ņemt līdzi arī savu motorzāģi un ķeksi.

Pulcēšanās talkai: š.g. 13. jūnijā plkst.10”:00 Palsmanē pie Kultūras nama.

Pēc labi padarīta darba talciniekus pie ugunskura gaidīs zupa, desiņas un pīrādziņi.

Talka tiek organizēta pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālam atbalstam projekta „Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustrumos” ietvaros.

Iepriekšēja pieteikšanās un papildinformācija: 

Anda Ābolkalna m.t. 26223292 vai a.abolkalna@inbox.lv