Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Zinātnieku nakts pasākumi Valmierā

Zinātnieku nakts pasākumi Valmierā

Tāpat kā visā Eiropā, arī Vidzemes Augstskolā (ViA) š.g. 25. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un Valmieras integrētā bibliotēka Zinātnieku nakts ietvaros piedāvās radošās darbnīcas, Zinātnes kafejnīcu - sarunas ar zinātniekiem, u.c. aktivitātes, kurām šogad Vidzemes Augstskolā zinātnieki ir piešķīruši tūrisma, mākslas un kultūras dimensiju, veltītas vienojošai šī gada pasākuma tēmai – GAISMA.


Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā veltītas gaismas tematikai, sniedzot ieskatu daudzveidīgajos gaismas izpausmes veidos dabā un sabiedrībā un tās izmantošanā. Gaidīti būs bērni, skolēni, vidusskolēni un ikviens interesents, kurš vēlas iepazīties ar zinātnieka dzīvi un atklāt sev kaut ko jaunu.

Zinātnieku nakts pasākumu programma Valmierā šogad piedāvā interesentiem lekciju par gaismas būtību, iesaistīties diskusijās par gaismas jēdziena izpausmi dažādos veidos Zinātnes kafejnīcā, aktivitātes Valmieras integrētajā bibliotēkā un radošo darbnīcu Valmieras pilsētvidē. 

Ilgvars Ābols, ViA Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, norāda: “Gaismai ir liela nozīme cilvēka un jebkuras dzīvas radības dzīvē, tā ir netverams, daudzpusīgs elements, kas ir plaši apspēlējams arī tūrisma nozarē. Zinātnes kafejnīca piedāvās diskusijas par gaismas lomu dažādos tūrisma jautājumos, aspektos.”


ZINĀTNIEKU NAKTS 2015. gada 25. septembrī

GAISMA.

CILVĒKĀ UN VIDĒ.​


Gaismas starojums cilvēkā

Lekcija un radošā darbnīca - par gaismas būtību vidē ap cilvēku, dvēselē, aurā un savstarpējās attiecībās. Darbnīcu vadīs profesore Sarma Cakula. 

Norises vieta: Tērbatas iela 10 (no plkst.18:00) 


Zinātnes kafejnīca

Zinātnieku diskusija par šādiem jautājumiem:

Kultūras mantojums nakts apgaismojumā (prof. Jānis Kalnačs)

Tūrisms tumsā (lekt. Juris Smaļinskis)

Ceļošana un apgaismības laikmets (doc. Tālis Pumpuriņš)

Tūrisma attīstība  - gaismas vai tumsas nesēja? (asoc.prof. Agita Līviņa)

Tumšais tūrisms (lekt. I.Grīnfelde)

Norises vieta: Tērbatas iela 10 (no 19:00) 


Aktivitātes bibliotēkā

Gaismots piedzīvojums – ēnu teātris

Izstāde „Lai top Gaisma!”

Konkurss - viktorīna  ģimenēm „Gaisma mūsu mājās”

Radošā darbnīca – eksperimenti  ar brillēm un gaismas avotiem

Gaismas terapija ikdienā –  speciālistu prezentācijas

Gaismas objektu izstāde

Norises vieta: Cēsu iela 4 (no 18:00)


Krēslas laika pastaigas Valmieras senpilsētā

​Krēslas laika pastaigā vedīs divi zinātnieki -- profesors Jānis Kalnačs un docents Andris Klepers. Interesentu un zinātnieku tikšanās Ziloņu ielā 7 plkst. 20:30 pie 

Veselības centra “Bastions” (vēsturiskā Valmieras pilsētas morga. Vēlams līdzi ņemt kabatas baterijas. Kas sagaida ikvienu pastaigas dalībnieku?  Mazāk tradicionālas interpretācijas pieejas kultūras mantojumam un mūsdienu mākslas dialoga veidošanai ar sabiedrību. Krēslas laika pastaigas noslēgumā (ap plkst. 22:00)  muzeja ekspozīcijas apskate un sasildīšanās ar zāļu tēju. 

 

Uz pasākumiem tiek gaidīti:

Skolēni - no 1.klases līdz vidusskolai

Skolēnu skolotāju un vecāki

Studenti - potenciālie jaunie zinātnieki

Ģimenes - zinātnes sasniegumu "lietotāji"

Ikviens interesents -- sabiedrība kopumā


"Eiropas Zinātnieku nakts 2015" ir Eiropas Komisijas iniciēta aktivitāte, kas Eiropas valstīs un pilsētās šogad notiek jau desmito reizi. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to valstu vidū, kuras 2015. gada 25. septembrī organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās, lai saistošā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus, ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos un piedalīties zinātniskos eksperimentos. Valmiera ir viena no astoņām pilsētām Latvijā, kas iesaistās Eiropas līmeņa pasākumā Zinātnieku nakts.


Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Valmierā tiks veltītas arī Starptautiskajai tūrisma dienai, kas ik gadu visā pasaulē tiek atzīmēta 27. septembrī. Starptautiskā tūrisma dienu atzīmē kopš 1980. gada, kad tika apstiprināti Apvienoto Nāciju Pasaules tūrisma organizācijas statūti. Tās mērķis ir pievērst uzmanību tūrisma lomai visā pasaulē, norādot, kā tūrisms ietekmē gan sociālās, kultūras, gan politiskās un ekonomiskās vērtības.