Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē arī Strenču mērs

LETA

2017. gada 28. septembris 09:14

137
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē arī Strenču mērs

Valdība apstiprinājusi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi 14 cilvēku sastāvā.

Padomes sastāvā parasti tiek iekļauti pārstāvji no Saeimas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un Rīgas pilsētas pašvaldības, kā arī seši pašvaldību domju priekšsēdētāji, kurus izvirzījusi Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), nodrošinot, ka divi no tiem pārstāv republikas pilsētu pašvaldības, bet četri - novadu pašvaldības.

Valdība lēma veikt izmaiņas padomes sastāvā, ņemot vērā šā gada 3.jūnijā notikušās pašvaldību vēlēšanas, kuru rezultātā ir mainījušies pašvaldību domju priekšsēdētāji. Līdz ar to LPS darbam padomē ir deleģējusi citus pārstāvjus.

Turpmāk Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē darbosies Rīgas vicemērs Andris Ameriks, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes pienākumi ir pārraudzīt Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma izpildi, pieņemt lēmumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību, izskatīt un apkopot valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu likumā, kā arī ar to saistītajos normatīvajos aktos un sniegt atzinumus par tiem.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai, kā arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas analīzei. Tāpat padome var pieprasīt un saņemt no valsts institūcijām informāciju, kas saistīta ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma saistīto normatīvo aktu darbības nodrošināšanu.