Ziemellatvija.lv ARHĪVS

UZMANĪBU ATCELTS! "Cālis" un "Visi putni skaisti dzied" - Valkā

UZMANĪBU ATCELTS! "Cālis" un "Visi putni skaisti dzied" - Valkā

29.aprīlī plkst. 15.00 J.Cimzes Valkas mūzikas skolā notiks Valkas novada mazo vokālistu konkursi „Cālis 2018” un „Visi putni skaisti dzied 2018”.

 

Abos konkursos aicinām pieteikties mazos dziedātājus no Valkas novada (dalībnieku skaits nav ierobežots). Konkursā „Cālis” 2018 var pieteikt dalībniekus līdz piecu gadu vecumam (ieskaitot), bet mazo vokālistu konkursā „Visi putni skaisti dzied” 2018 – dalībniekus līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot).

Konkursu mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma bērnu un jaunāko klašu skolēnu muzikālo spēju attīstību. Katram konkursantam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 1 dziesma, kas atbilst dziedātāja vecumam un balss spējām. Dziesmu var dziedāt gan a capella, gan mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Mazo vokālistu dziedāšanu, muzikalitāti un vokālās dotības vērtēs profesionāla žūrija. Visi mazie dziedātāji saņems diplomus un piemiņas balvas.


Aicinām vecākus un mūzikas skolotājus pieteikt mazos konkursantus līdz š.g. 20.aprīlim, aizpildot pieteikuma anketas (tās var lejuplādēt Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā kultūra - nolikumi 2018, vai saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu liga.pandalone@valka.lv).


Nolikumus un pieteikuma anketas konkursiem "Cālis" un “Visi putni skaisti dzied” atradīsiet Valkas novada mājaslapā.


Konkursa dienā no plkst.13.00 mazajiem dziedātājiem būs nodrošināti mēģinājumi un konkursa apskaņošana.