Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2018.gada 1.oktobrī

Iveta Daine

2018. gada 11. septembris 14:44

144
Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2018.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2018.gada 1.oktobrī tiks indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro.

Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 382 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra.

Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 382 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 382 eiro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensijas indeksēs neatkarīgi no to apmēra.

Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2018.gada 30.septembrim.

2018.gada 1.oktobrī indeksējamām vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:

    • 1,0590, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;

    • 1,0655, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);

    • 1,0720, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadi.

2018.gada 1.oktobrī indeksējamām invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0590.

Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26. pantu.

Ja rodas papildu jautājumi, iesākām doties personīgi uz jebkuru VSAA klientu apkalpošanas centru vai rakstīt e-pastu: konsultacijas@vsaa.lv.

20180911-1459-vsaa-pensijuindeksacija-ma