Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Sociālā kampaņā aicina vecākus uzņemt bērnu namā esošos bērnus

Egils Zariņš

2018. gada 13. septembris 15:52

93
Sociālā kampaņā aicina vecākus uzņemt bērnu namā esošos bērnus

Trešdien, 12. septembrī, Labklājības ministrija (LM) sāk sociālo kampaņu “Radi Ģimeni”, kurā aicina vecākus uzņemt ģimenē institucionālajā aprūpē esošos bērnus, izvēloties vienu no sev atbilstošākajiem četriem uzņemošās ģimenes statusiem – viesģimene, aizbildnis, audžuģimene vai adoptētājs. Interneta vietne radigimeni.lv sniedz informāciju par katru no statusiem, to iegūšanas procesu un atbalsta iespējas.  

“Ceru, ka šodien aizsāktā kampaņa pāraugs kustībā, tajā iesaistoties arvien jaunām ģimenēm, jo patlaban uzņemošo ģimeņu skaits vēl joprojām Latvijā ir nepietiekams, lai nodrošinātu visu sistēmas bērnu aprūpi ģimeniskā vidē. Taču, pateicoties nevalstiskā sektora pašaizliedzīgajam darbam un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas atvērtībai jaunām pārmaiņām, ir pieaudzis to ģimeņu skaits, kas ir gatavas uzņemt bērnus savās mājās, kā rezultātā bērnu skaits bērnu namos jau ir samazinājies,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Lai palielinātu uzņemošajām ģimenēm pieejamā atbalsta iespējas, pašlaik tiek veidoti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuru darbību nodrošinās nevalstiskās organizācijas, saņemot finansējumu no valsts budžeta. Atbalsta centri piesaistīs jaunas uzņemošās ģimenes, nodrošinās apmācības un psihosociālo atbalstu šīm grupām. 

Jau darbojas trīs biedrības “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri – Rīgā, Bauskā un Valmierā. Trešdien LM apliecinājumus saņēma vēl divi nodibinājuma “Sociālo Pakalpojumu Aģentūras” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri – Rīgā un Liepājā. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā šiem centriem pievienosies vēl citi, nodrošinot atbalstu visā Latvijā. 

Labklājības ministrija īsteno sociālo kampaņu “Radi ģimeni”, kuras mērķis, sadarbībā ar atbalsta programmu “Plecs” ir skaidrot uzņemošās ģimenes statusu - audžuģimene, aizbildnis, viesģimene, adoptētājs, to iegūšanas procesus un atbalsta iespējas.  Plašāka informācija: radigimeni.lv

2017. gadā kopumā ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 6669 bērniem. No tiem 1173 bērni jeb 18% atradās audžuģimenēs (2016. gadā – 1193 bērni jeb 17%), 4459 bērni jeb 67% atradās aizbildnībā (2016. gadā – 4548 bērni jeb 65%), bet 1037 bērni jeb 15% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem atradās aprūpes iestādē (salīdzinoši 2016. gadā tie bija 1216 bērni jeb 18%). Tādējādi 2016. gada beigās audžuģimenēs vai pie aizbildņa atradās 83% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, bet 2017. gada beigās – 85%.