Ziemellatvija.lv ARHĪVS

EP “Vēlētāju gaidu” pētījums 2018: ko sagaida Latvijas vēlētāji svarīgākajās jomās un vēl nākamajiem eiroparlamentāriešiem?

EP “Vēlētāju gaidu” pētījums 2018: ko sagaida Latvijas vēlētāji svarīgākajās jomās un vēl nākamajiem eiroparlamentāriešiem?

Tuvojoties Eiropas vēlēšanām 25. maijā, Eiropas Parlamenta birojs Latvijā tradicionāli jau ceturto reizi veicis “Vēlētāju gaidu” pētījumu Latvijā. Padziļinātās intervijās 35 pilsētās ar 250 dažādu interešu grupu pārstāvjiem noskaidrotas “vēlētāju gaidas” ES, t.sk., Latvijas iedzīvotājiem būtiskākajās jomās: ES nākotne,  vide un klimata pārmaiņas, migrācija, patērētāju aizsardzība, drošība, sociālā aizsardzība, cilvēktiesības un izaugsme. 

Pētījuma rezultāti arī atklāj respondentu viedokli par dalību gaidāmajās Eiropas vēlēšanās, par galvenajiem uzdevumiem nākamajam (9.) Eiropas Parlamenta sasaukumam tā 5 darba gadu laikā un - ceļa vārdus EP kandidātiem no Latvijas. 

Lūkojot pēc padziļināta viedokļa par viņu līdzšinējo pieredzi un gaidām no Eiropas Savienības un Eiropas Parlamenta, respondenti tika lūgti atbildēt uz jautājumiem par 8 prioritārajām jomām. 

I ES NĀKOTNE: PATROTISMS UN IEGUVUMI. Cik lielā mērā uzskatiet sevi par Latvijas/Eiropas Savienības (ES)/savas pilsētas vai novada patriotu? Cik lielā mērā Jūs personiski pašlaik jūtat ieguvumu no Latvijas dalības Eiropas Savienībā? Kāpēc? 

II VIDE UN KLIMATA PĀRMAIŅAS: PARADUMU MAIŅA. Vai un kā cīņa ar plastmasas atkritumiem ir mainījusi ikdienas paradumus? Kā izpaužas Jūsu paradumu maiņa? Miniet, lūdzu, konkrētas problēmas, kas traucē mainīt paradumus! 

III MIGRĀCIJA. VAI INTEGRĀCIJA IZDODAS? Cik lielā mērā Latvijai izdodas integrēt imigrantus? Vai un kāda Jums ir bijusi pieredze ar migrantiem? Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie iemesli, kāpēc integrācijas process neizdodas? 

IV PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA: DIGITĀLĀ VIDE. Vai esat kādreiz izjutis/usi sev apdraudējumu digitālajā vidē? Ja jā – kā konkrēti tas izpaudās un kas Jūs šajā situācijā satrauc visvairāk?  

V DROŠĪBA: LATVIJĀ UN ES. Kāds ir Jūsu viedoklis par drošību Latvijā un Eiropas Savienībā? Cik droši jūtaties Latvijā/ES terorisma draudu ziņā? 

VI SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA:  SALĪDZINĀJUMS AR “VECO ES” UN DARBA-PRIVĀTĀS DZĪVES BALANSS. Cik lielā mērā jūs Latvijā jūtaties sociāli aizsargāts/a, salīdzinot ar t.s. vecajām ES dalībvalstīm kā Vācija un Francija? Kāpēc? Lūdzu, miniet galvenās problēmas šajā jomā Jūsu skatījumā! Vai jums izdodas sabalansēt darbu/mācības ar privāto dzīvi ikdienā? Kas, jūsuprāt, būtu jāmaina Latvijā, lai uzlabotu darba un privātās dzīves balansu? 

VII CILVĒKTIESĪBAS: CIK SAKĀRTOTA SITUĀCIJA? Vai uzskatāt, ka Latvijā/ES cilvēktiesību joma ir pietiekami sakārtota? Kas, Jūsuprāt, ir biežāk sastopamās un risināmās problēmas?

VIII IZAUGSME: TUVOŠANĀS “VECAJAI ES” UN ES NAUDA. Vai dzīves līmenis Latvijā pietuvojies tā saucamo “veco” ES dalībvalstu līmenim? Kā vērtējiet ES 2019. gada budžetu un vairāk novirzīto līdzekļu ekonomikas izaugsmei, programmai Erasmus+ un transporta jomai? Kas liktu jums izvēlēties Rail Baltica dzelzceļu autobusa, privātā auto vai lidmašīnas vietā nākamajā starpvalstu ceļojumā? 

  • Saistībā ar gaidāmajām Eiropas vēlēšanām Latvijā š.g. 25. maijā, respondenti atbildēja uz diviem konkrētiem jautājumiem: 

  1. Ja kaimiņš, radinieks vai kolēģis, kurš nepiedalās vēlēšanās, jums vaicātu – kāpēc vispār iet balsot – ko jūs viņam teiktu?
  2. Kāpēc, Jūsuprāt, Latvijā Eiropas vēlēšanās ir salīdzinoši zema vēlētāju aktivitāte?
  • Nākamais (9.) Eiropas Parlamenta sasaukums 705 (no Latvijas - 8 deputāti) darbu sāks š.g. jūlijā. Sasaukuma termiņš ir pieci gadi. “Vēlētāju gaidu” pētījuma ievaros respondenti tika lūgti atklāt gaidas par problēmjomām, kurām Eiropas Parlamentam būtu jāpievērš lielāka uzmanība tuvāko piecu gadu laikā? 
  • CEĻAVĀRDI EP VĒLĒŠANU KANDIDĀTIEM NO LATVIJAS Biežāk minētie vēlējumi saistīti ar Latvijas un tās iedzīvotāju pārstāvību Eiropas Parlamentā un domāt par valsts un/ vai ES ekonomikas attīstību. Tāpat novēlēta veiksme, drosme, godīgums, izturība, cilvēcīgums, kā arī mudinājumi neattālināties Briselē no Latvijas realitātes un strādāt tā, lai taptu sadzirdēti, ieklausīties vēlētājos, veicināt vienotu Eiropu. Respondenti arī atgādināja, ka “mazs cinītis gāž lielu vezumu” un ka jāatceras – Latvija ir līdzvērtīgs ES dalībnieks. Runājot par Latvijas interesēm, atsevišķi respondenti savu domu paplašinājuši: tās jāpārstāv “ar visu sev doto atdevi”, “stingru mugurkaulu”, nevar domāt “tikai par iespēju iegūt labi apmaksātu darbu”, jāaizstāv Latvijas sabiedrības, nevis lielo korporāciju intereses”, jāapzinās “savas saknes”, jāparāda ”sevi no labākās puses”, nedrīkst aizmirst “atbildības augsto vērti”. 


Pētījuma rezultātu kodolīgs KOPSAVILKUMS (15. lpp., t.sk., grafiki) aplūkojams šeit.