Ziemellatvija.lv ARHĪVS

10 lietas, ko dara ES cīņā pret koronavīrusu

10 lietas, ko dara ES cīņā pret koronavīrusu

Ko dara ES institūcijas, lai novērstu Covid-19 uzliesmojumu un ierobežotu tā ietekmi? ES mērkis ir aizsargāt cilvēkus, samazināt kaitējumu ekonomikai un veicināt solidaritāti.

Eiropas institūcijas cīnās pret koronavīrusa izplatīšanos un sniedz palīdzību dalībvalstīm, kurām trūkst medicīniskā aprīkojuma un nepieciešams atbalsts. Eiropas Savienība strādā, lai mazinātu krīzes sociālās un ekonomiskās sekas. Turpmāk ir apkopoti 10 pasākumi, ko ES veic cīņā pret Covid-19.

1. Vīrusa izplatības palēnināšana

Lai palīdzētu ierobežot vīrusa izplatīšanos Eiropā un ārpus tās, ES ir slēgusi savas ārējās robežas nesvarīgiem braucieniem, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo preču apriti, kā arī nepārtrauktu medicīnas un aizsardzības līdzekļu piegādi ES tirgū, veidojot “zaļās joslas”. Papildu līdzekļi ir paredzēti Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC), kas gatavo ātrus riska novērtējumus un sniedz atjauninātu informāciju par uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu.

2. Medicīniskā aprīkojuma nodrošināšana

ES Civilās aizsardzības mehānisma ietvaros ES dalībvalstīm ir ātri pieejami ‘’RescEU’’ medicīnas iekārtu krājumi - pirmā kopējā Eiropas rezerve medicīnas iekārtām un aizsarglīdzekļiem, tādām kā plaušu ventilējamie aparāti un aizsargmaskas. ES izsludinātā kopīgā iepirkuma nolīguma ietvaros dalībvalstis var kopīgi iegādāties nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu un zāles.

3. Sekmē pētniecību

No ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) tiek finansēti 18 pētniecības projekti un 140 pētniecības grupas visā Eiropā, lai paātrinātu vakcīnas iegūšanu. Programmas mērķis ir atbalstīt darbu pie vakcīnas izstrādes un efektīvāku medicīnas sistēmu ieviešanas, nodrošināt precīzāku diagnostiku un ārstēšanas metodes, stiprināt sagatavotības jomu un klīnisko pārvaldību.

4. Nodrošināt ES atveseļošanas plānu

Lai palīdzētu ES pārvarēt pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas, Eiropas Komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu daudzgadu budžetam 2021. - 2027. gadam, kas ietvers stimulējošu pasākumu kopumu. Priekšlikums ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam.

5. ES pilsoņu repatriācija

Pateicoties ES Civilās aizsardzības mehānismam, mājās ir atgriezušies vairāk nekā 10 000 eiropiešu, kuri Covid-19 uzliesmojuma dēļ bija ‘’iesprostoti’’ vairākās pasaules valstīs.

6. Eiropas solidaritāte

Eiropas Parlaments atbalstīja jaunus noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm pieteikties finansiālai palīdzībai no ES Solidaritātes fonda Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai. Ņemot vērā nesen pieņemto lēmumu par fonda darbības jomas paplašināšanu, iekļaujot tajā ārkārtas stāvokli sabiedrības veselības jomā, krīzes skartajām dalībvalstīm 2020. gadā būs pieejami finansiālie līdzekļi līdz pat 800 miljoniem eiro, lai novērstu pandēmijas radītās sekas.

7. Atbalsts ekonomikai

Eiropas Centrālā banka piešķir 750 miljardus eiro valsts parāda atmaksas atvieglošanai krīzes laikā, kā arī 120 miljardus eiro kvantitatīvu atvieglojumu pasākumiem un 20 miljardus eiro parādzīmju iepirkšanai. Papildus tam EP deputāti nobalsoja par 37 miljardu eiro piešķiršanu ES valstīm no pieejamiem ES struktūrfondiem, lai pārvarētu koronavīrusa izraisīto krīzi un sniegtu atbalstu veselības aprūpes jomai, uzņēmumiem un darba ņēmējiem.

Lai nodrošinātu, ka darbinieki var saglabāt savas darbavietas, kamēr uzņēmumi sašaurina vai pārtrauc darbību Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, Eiropas Komisija ir ierosinājusi valsts atbalstītu nodarbinātības shēmu, kurā darbiniekiem būtu iespējams strādāt saīsinātu darba laiku (SURE programma īstermiņa nodarbinātības pasākumiem).

9. Interneta aizsardzība

Tā kā miljoniem cilvēku ir spiesti palikt mājās, ES vērsās pie lielākājām tiešsaistes platformām, tādām kā Netflix, Facebook un YouTube, ar aicinājumu pazemināt straumēšanas kvalitāti, lai novērstu interneta pārslodzi. Tas ļauj ikvienam izmantot internetu gan darbam, gan atpūtai.

10. Vides un aviokompāniju aizsardzība

Eiropas Parlaments atbalstīja Komisijas priekšlikumu uz laiku apturēt tukšos “spoku lidojumus”. Apturot esošo lidostu noteikumu prasības, kas aviosabiedrībām uzliek pienākumu izmantot lielāko daļu no tām piešķirtajām pacelšanās un nosēšanās nišām pašreizējā plānošanas periodā, ja tās nevēlas zaudēt kvotas nākamajā sezonā, ES mazināja nevajadzīgi radīto emisiju apjomu un palīdzēja aviosabiedrībām pielāgoties Covid-19 uzliesmojuma izraisītajam pieprasījuma kritumam.