Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Strenču novadā izsludina atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”

strencunovads.lv

2021. gada 25. marts 09:30

36
Strenču novadā izsludina atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Strenču novada dome izsludina atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projektiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai.

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves vides kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Strenču novadā, veicināt Strenču novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

Konkursa prioritātes:

  • publiski pieejamu objektu, vietu, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;
  • namu kopīpašuma labiekārtošana;
  • Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu pašdarinātu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības kolektīviem, komandām, nevalstiskajām organizācijām, u.c.

Projektu realizācijai pieejamais kopējais finansējums konkursa ietvaros šogad ir 6000,00 EUR. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 1000,00 EUR. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 26. aprīlis plkst. 14.00. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un citi dokumenti pieejami Strenču novada pašvaldības mājas lapā www.strencunovads.lv, sadaļā “Sabiedrība ar dvēseli 2021”. Papildus informācija pa tālruni 22411816 vai e-pastu: tic@strencunovads.lv.

Aicinām ikvienu, kam ir vēlme uzlabot savu un vietējās sabiedrības dzīves vides kvalitāti, piedalīties konkursā ar savām iniciatīvām!