Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Veselības ministrija pasniedz Atzinības rakstus Strenču slimnīcas speciālistiem

strencupns.lv

2021. gada 31. marts 15:50

455
Veselības ministrija pasniedz Atzinības rakstus Strenču slimnīcas speciālistiem

Otrdien, 30.martā, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) vadība pasniedza Veselības ministrijas Atzinības rakstus ārstei – internistei Indrai Lilientālei par ilggadēju, godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu Covid-19 izplatības risku mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos un galvenajai māsai Ingai Šarovai par profesionālu un godprātīgu māsas pienākumu pildīšanu, ieguldījumu Covid-19 izplatības risku mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska un lielas slodzes apstākļos.

Dr. Lilientāle jau no paša pandēmijas sākuma rūpīgi sekoja līdzi situācijai Slimnīcā. Ārstes ikdienas rūpes par katru jaunuzņemto pacientu un pacientu veselības stāvokļa monitorēšana no somatiskās veselības traucējuma viedokļa, bija ļoti liels atbalsts Slimnīcas psihiatriem un ārstniecības atbalsta personālam. Ar savām vispusīgajām zināšanām ārste joprojām atbalsta arī ārstniecības personu un pacientu vakcinācijas procesu Slimnīcā.

Galvenā māsa I.Šarova COVID-19 ir galvenā atbildīgā persona, kas nodrošina iekšējo aprūpes procesu nepārtrauktību, higiēniskā un pretepidēmiskā plāna ievērošanas kontroli un nepieciešamo izmaiņu ieviešanu, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, vienlaikus, organizējot darbinieku un pacientu testēšanu, vakcinācijas procesu Slimnīcā.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda, ka Atzinības rakstu ir pelnījis katrs Slimnīcā strādājošais, tādēļ priecājas par katru darbinieku, kura darbu novērtē arī Veselības ministrija. Abu minēto speciālistu iesaiste Covid-19 pandēmijas risku mazināšanas pasākumos nodrošināja atbalstu mūsu lielajam darbinieku kolektīvam ārkārtas situācijas pārvaldībā. Lepojamies ar dr. Lilientāles un galvenās māsas Ingas Šarovas darba novērtējumu!