Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Parakstīti līgumi par Strenču slimnīcas ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

strencupns.lv

2021. gada 8. aprīlis 16:50

400
Parakstīti līgumi par Strenču slimnīcas ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

2021.gada 6.aprīlī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) noslēdza divus līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par divu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu.

Projekts 1: “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1. nodaļas ēkā”

Projekta īstenošana norisināsies turpmāko 7 mēnešu laikā. Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Slimnīcas stacionāra 1.nodaļas ēkā, īstenojot ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu un atjaunojot apkures sistēmu, kā arī nodrošinot ēkas fasāžu arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu atbilstoši vēsturiski oriģinālajai fasādei. Lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu ir izstrādāta atbilstoša tehniskā dokumentācija, proti, veikta ēkas energosertifikācija un sagatavoti būvprojekti ēkas fasādes siltināšanai un apkures sistēmas atjaunošanai. Ņemot vērā, ka Slimnīcas stacionāra vēsturiskās ēkas ir arhitektoniski nozīmīgas un tās arī kopš 2020.gada sākuma atrodas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, būvprojekta risinājums paredz saglabāt un atjaunot ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu atbilstoši ēkas vēsturiski oriģinālajai fasādei.

Projekta darbības jeb būvdarbi valsts ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai ir apkures sistēmas atjaunošana, ēkas fasādes un cokola siltināšana no ārpuses, logu nomaiņa un ēkas verandas jeb ziemas dārza ārdurvju nomaiņa uz PVC durvīm ar augstākām siltumizolācijas īpašībām, tāpat arī bēniņu pārseguma siltināšana un ēkas lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana. Logi to nomaiņas procesā tiks iznesti siltumizolācijas slānī, kas rezultātā nodrošinās daudz efektīvāku un lietderīgāku ēkai nepieciešamās enerģijas izmantošanu, sniegs kvalitatīvāku iespēju veidot un saglabāt ēkas vēsturiski arhitektoniskās detaļas ap logu ailēm. Projekta darbības paredz arī būvdarbu būvuzraudzības un autoruzraudzības īstenošanu. Tehniski un vizuāli tiks atjaunotas arī 1.nodaļas ēkas ieejas kāpnes (kopā četras), kas nav attiecināmie būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai, tomēr ir nepieciešami un tiks nodrošināti no Slimnīcas līdzfinansējuma projekta īstenošanai.

Projekta ietvaros plānots primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā – 14,05 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 37,175 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta plānotais kopējais finansējums ir EUR  380 739.21 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 252 749.57 un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 44 602.86). Projektā ir plānotas tādas neattiecināmās izmaksas, kuras pārsniedz ES fondu finansējumu un tādas izmaksas, kuras neattiecas uz energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (minētās 1.nodaļas ieejas kāpnes). Kopējās projekta izmaksas tiks precizētas pēc būvdarbu iepirkuma rezultātu noskaidrošanas.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/0005.

Projekts 2: “energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā”

Projekta īstenošana norisināsies turpmāko 14 mēnešu laikā. Būvdarbus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai paredzēts uzsākt šī gada nogalē, proti, pēc tam, kad būvdarbi tiks pabeigti augstāk minētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1.nodaļas ēkā ” ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6.nodaļas ēkā, īstenojot ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu un atjaunojot apkures sistēmu, kā arī nodrošinot ēkas fasāžu arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu atbilstoši vēsturiski oriģinālajai fasādei. Projekta aktivitātes mērķa sasniegšanai ir tehniskās dokumentācijas sagatavošana, tostarp ēkas energosertifikācija, būvprojektu izstrāde ēkas apkures sistēmas atjaunošanai un ēkas fasādes siltināšanai. Paredzētie būvdarbi valsts ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai ir apkures sistēmas atjaunošana, fasādes un cokola siltināšana, ēkas bēniņu siltināšana, ēkas logu nomaiņa un galveno ārdurvju nomaiņa uz PVC tipa būvizstrādājumiem ar augstākām siltumizolācijas īpašībām. Logi to nomaiņas procesā tiks iznesti siltumizolācijas slānī, kas rezultātā nodrošinās daudz efektīvāku un lietderīgāku ēkai nepieciešamās enerģijas izmantošanu, sniegs kvalitatīvāku iespēju veidot un saglabāt ēkas vēsturiski arhitektoniskās detaļas ap logu ailēm. Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai ietver arī ēkas lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu. Projekta aktivitātes paredz arī būvdarbu būvuzraudzības un autoruzraudzības īstenošanu.

Projekta ietvaros plānots primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā – 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 47,604CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta plānotais kopējais finansējums ir EUR 404 258.73 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 257 550.00 un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 45 450.00). Projektā ir plānotas tādas neattiecināmās izmaksas, kuras pārsniedz ES fondu finansējumu un tādas izmaksas, kuras neattiecas uz ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet ir nepieciešamas ēkas tehniskā un vizuālā stāvokļa kvalitatīvai nodrošināšanai. 6.nodaļas projektā tādas ir ēkas kāpņu atjaunošanas izmaksas. Kopējās projekta izmaksas tiks precizētas pēc būvdarbu iepirkuma rezultātu noskaidrošanas.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006.

ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 13 – “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.