Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Strenčos atjaunota brīvdabas estrāde

Strenčos atjaunota brīvdabas estrāde

2020.gada jūnijā iesākušies un nupat noslēgušies būvdarbi Strenču brīvdabas estrādē. Tika pārbūvēta estrādes būve, ko veido 2 telpas – pret skatītājiem atvērta skatuve un palīgtelpa aiz skatuves ar ieeju no ēkas aizmugures. Pie skatuves griestiem izvietots pastāvīgs apgaismojums ar iespēju regulēt gaismas intensitāti no pults skatītāju sēdvietu zonā. Pārbūvēta estrādes grīda.

Pārbūvētas skatītāju vietas, izveidojot jaunu zemes uzbērumu ar skatītāju sēdvietām amfiteātra formā, tās radiāli iecentrējot uz estrādes būves vidus ass. Šāds skatītāju izvietojums un uzbēruma augstums nodrošina labāko redzamību un dzirdamību ikvienam skatītājam. Piekļuve sēdvietām un skatuvei nodrošināta arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Apkārt estrādei un skatītāju vietām izveidots jauns gājēju celiņš bijušās takas vietā, kas ir savienots ar esošo ceļu no auto stāvvietas. Savukārt gājēju celiņš estrādes sānos savienots ar esošo promenādi gar Gaujas krastu. Gar jauno gājēju celiņu uzstādītas laternas teritorijas apgaismošanai.

Brīvdabas skatuves izveidošanai Strenču novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta “Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos” iesnieguma apstiprināšanu LEADER programmā. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta ietvaros tika pārbūvēta Strenču estrādes skatuve, kas atrodas applūstošā teritorijā un regulāri tiek pakļauta plūdu ietekmei. ELFLA atbalsts: 18 000,00 EUR.

Projekts “Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.