Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Vidzemē vakcinēti 63% senioru; 80% – Palsmanes pagastā

Vidzemē vakcinēti 63% senioru; 80% – Palsmanes pagastā

Starp reģioniem visaugstākais pilnībā pret Covid-19 vakcinēto senioru vecumā no 60 gadiem īpatsvars ir Vidzemē, kur vakcinēti 63 % šīs vecuma grupas iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Pierīgā ir otrs augstākais rādītājs – 60 %, seko Kurzeme (56 %) un Zemgale (55 %). Vidēji valstī – 54 % vakcinēto senioru, bet Latgalē – 39 %.

Vakcinēto latviešu senioru visvairāk ir Pierīgā (67 %), seko Vidzeme (66 %). Vidēji Latvijā vakcinēti 63 % latviešu senioru, nedaudz mazāk Zemgalē (62 %) un Kurzemē (61 %), bet Latgalē – 46 %. Cittautiešu senioru vakcinācijas aptvere ir zemāka – 50 % Vidzemē, 48 % Pierīgā, 46 % Kurzemē, vidēji Latvijā – 43 %, Zemgalē – 42 %, Latgalē – 35 %.

Pēdējā mēneša laikā vakcinācijas temps Latvijas reģionos bijis līdzīgs, visos reģionos senioru vakcinācijas līmenim palielinoties par 5–6 %.

Visaugstākais vakcinēto senioru īpatsvars starp republikas pilsētām ir Valmierā – 70 %. Otrs augstākais rādītājs ir Jūrmalā – 57 . Latvijas vidējam rādītājam – pilnībā vakcinēti 54 % visas valsts senioru – atbilst situācija Jelgavā un Liepājā. Nedaudz zemāks vakcinēto senioru īpatsvars ir Rīgā (53 %). Galvaspilsētas apkaimēs visaugstākais īpatsvars ir Katlakalnā (80 %), Beberbeķos (75 %), Bieriņos un Buļļos (70 %), viszemākais – Spilvē un Voleros (35 %).

Ventspilī ir 51 % vakcinēto senioru. Viszemākais senioru vakcinācijas līmenis starp republikas pilsētām ir Jēkabpilī (43 %), Daugavpilī (40 %) un Rēzeknē (39 %).

Starp novadiem visaugstākais senioru vakcinācijas līmenis – 70 % – ir Baldones, Ikšķiles, Rucavas, Rūjienas un Smiltenes novados. Viszemākais līmenis – 30 % ir Ciblas un Riebiņu novados, bet 35 % – Dagdas, Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Viļānu un Zilupes novados.

Pagastos visaugstākais – 80 %vakcinēto senioru – īpatsvars ir Palsmanes pagastā, tuvu tam – 75 % Gaujienas, Grundzāles, Jaunlutriņu, Jūrkalnes, Lejasciema, Nīgrandes, Pampāļu, Plāņu, Pūres, Rundāles, Viesatu, Vietalvas un Zaņas pagastos, kā arī Ainažos.

Viszemākais valstī – 15 % senioru vakcinācijas līmenis ir Andzeļu, Rundēnu un Sokolku pagastos Latgalē. 20 % vakcinēto senioru ir 11 Latvijas pagastos – Biķernieku, Čornajas, Goliševas, Indras, Kantinieku, Mākoņkalna, Piedrujas, Pildas, Skrudalienas, Sventes un Vecsalienas.

Dati par vakcinēto iedzīvotāju īpatsvaru tautību un vecuma grupu dalījumā publicēti oficiālās statistikas portālā tabulu un interaktīvu karšu veidā par situāciju kopš šī gada marta. Dati pieejami par reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām, kā arī Rīgas apkaimēm. Pilnībā vakcinētās personas statuss noteikts pēc stāvokļa 01.11.2021., t.i. vakcinācijas kursu personas bija pabeigušas līdz 18.10.2021.Dati tiek atjaunoti atbilstoši situācijai katra mēneša sākumā.

Par pilnībā vakcinētiem uzskatīti tie iedzīvotāji, kuriem pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai arī vienas vakcīnas devas  180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa. CSP saņemtos datus par vakcinētajiem analizē saskaņā ar CSP novērtēto iedzīvotāju skaitu Latvijā. Vakcinēto skaita un īpatsvara aprēķinā netiek iekļautas personas, kas 2021. gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, un mirušās personas no 2021. gada sākuma.