Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Vidzemes plānošanas reģions izstrādā vadlīnijas par personāla attīstības rīkiem un to pielietošanu uzņēmumos

Vidzemes plānošanas reģions izstrādā vadlīnijas par personāla attīstības rīkiem un to pielietošanu uzņēmumos

Kopš 2019. gada Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā Erasmus+ projektā “Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos” noris aktīvs darbs pie cilvēkresursu attīstības jautājumu aktualizēšanas. Tā laikā notikusi dažādu personālvadības rīku izmēģināšana un šobrīd tiek strādāts pie plaši pielietojamu vadlīniju izstrādes uzņēmumiem.

Projektā veikts pētījums par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) segmenta vajadzībām un ar personāla attīstības jautājumiem saistītiem izaicinājumiem. Balstoties uz to, izstrādāta metodika par pieaugušo izglītības iespējām cilvēkresursu attīstībā, kā arī atlasīti konkrēti personāla attīstības rīki. Lai pārbaudītu šo instrumentu lietderību un to ietekmi uz uzņēmumu attīstību, kā arī personāla kompetenču pilnveidošanai, tie izmēģināti piecos dažādos MVU Vidzemē. Vienlaicīgi līdzīgas aktivitātes īstenotas arī projekta sadarbības partneru valstīs – Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Vācijā un Spānijā.

Izmēģinājuma aktivitātes rezultāti ļāva papildināt jau izstrādātos rīkus un izdarīt secinājumus par to pielietošanas procesa organizēšanu uzņēmumos. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie vadlīniju izstrādes, kurās būs iekļauta praktiski pielietojama informācija par katra personāla attīstības rīka ieviešanu uzņēmumā – resursiem, padomiem, sagatavošanos un izaicinājumiem. Papildus tajās būs iekļauta Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā izmēģinājuma aktivitātē iesaistīto uzņēmumu pieredze un atsauksmes, ieviešot konkrētas personāla attīstības metodes.

Vienlaikus šobrīd noris apmācības, lai stiprinātu projekta laikā radīto sadarbības tīklu. Septembrī notikušajā starptautiskajā vebinārā, kurā piedalījās izmēģinājumā iesaistītie Vidzemes uzņēmumi, to pārstāvji stāstīja par pieredzi gan ar cilvēkresursiem saistīto stratēģisko, gan taktisko jautājumu risināšanā. Savukārt oktobrī Kēmā (Vācijā) notika apmācības, kurās piedalījās gan projekta sadarbības partneri, gan uzņēmumu pārstāvji. Apmācību laikā tika turpināts darbs gan pie vadlīniju izstrādes, aktīvi iesaistot uzņēmumu pārstāvjus, tāpat padziļināti bija iespēja analizēt pieaugušo izglītībā īstenoto pieeju Vācijā. Programmas ietvaros notika vairākas pieredzes apmaiņas vizītes dažādu jomu uzņēmumos – lauksaimniecības, viesmīlības pakalpojumu, pārtikas ražošanas.

Viens no uzņēmumiem, kas iesaistījās izmēģinājuma aktivitātē, ir SIA “Valmiermuižas alus”. Balstoties uz gūto pieredzi, uzņēmuma viesmīlības projektu vadītāja Raiva Māla uzsver, ka projekta ietvaros radītie un izmēģinātie rīki ir saprotami, lietošanā vienkārši un praktiski, ar tiem operēt un integrēt ikdienā var tiešais vadītājs vai struktūrvienības vadītājs. 

“Iesaistīšanos projektā uzskatu kā lielisku iespēju paskatīties uz uzņēmuma personālvadības sistēmu un procesiem no malas, ko darba ikdienā bieži vien mēs palaižam garām, jeb tam vienkārši pietrūkst laika. Izveidotie personālvadības rīki ļāva papildināt mūsu esošās kompetenču novērtēšanas sistēmas, kā arī saprast, cik lielu lomu mūsu cilvēkresuriem spēlē zināšanas un zināšanu vadība. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir veidot radošu un darboties gribošu uzņēmuma korporatīvo kultūru, kur projekta izstrādātie cilvēkresursu attīstības rīki var palīdzēt ilgstpējīgai domāšanai ne tikai uzņēmuma vadībai, bet arī visai uzņēmuma komandai,” uzsver Raiva Māla. 

Aktivitātes tiek īstenotas ERASMUS+ projekta „Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos” (PULSE) ietvaros. Tā mērķis ir izstrādāt inovatīvus elastīgus pieaugušo izglītības ceļus uz viedo specializāciju orientētiem MVU.