Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Valkas novadā iecerēti vairāki sabiedrībai nepieciešami projekti

Inga Karpova

2021. gada 19. novembris 09:06

861
Valkas novadā iecerēti vairāki  sabiedrībai nepieciešami projekti

Vietas izveidošana, kur notikt pasākumiem Valkas pagasta Sēļu ciemā, Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana, bērnu spēļu un volejbola laukumu teritorijas apgaismojuma izbūve Vijciemā un Zāģezera teritorijas labiekārtošana Valkā – tie ir projekti, pie kuru izstrādes pašlaik strādā Valkas novada pašvaldības speciālisti kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem.

Lai tos īstenotu, nepieciešams ne tikai pašvaldības līdzfinansējums, bet šie projekti vēl jāiesniedz finansējuma piesaistei no Lauku atbalsta dienesta vai biedrībā “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”. 

Aizvadītajā nedēļā attālinātā režīmā, izmantojot “Zoom” videokonferences platformu, notikušajā pašvaldības Finanšu komitejas sēdē deputāti bez iebildumiem atbalstīja visus četrus projektus, tos virzot izskatīšanai uz novada pašvaldības novembra sēdi. Pašvaldības priekšsēdētājs un Finanšu komitejas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atgādināja, ka līdz šim deputāti vienmēr ir atbalstījuši centienus īstenot projektus vietējās sabiedrības labā, domājot par infrastruktūras uzlabojumiem un iedzīvotāju kvalitatīvāku un saturīgāku dzīvi.

Atbalsta gadījumā Ērģemes kapsēta būs pirmā novadā ar digitālo karti 

Ar Ērģemes kapsētas digitalizācijas un teritorijas labiekārtošanas projektu Finanšu komitejas locekļus iepazīstināja pašvaldības deputāte Sandra Pilskalne. Viņa stāsta, ka pašlaik pašvaldība izstrādātā projekta “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana – tilts no pagātnes uz nākotni” mērķis ir labiekārtot Ērģemes kapsētu un sakārtot kapu uzskaites sistēmu. Tas atvieglos apsaimniekošanu, savukārt iedzīvotājiem – iespēju iegūt interesējošu informāciju. Šī projekta ietvaros plānots izveidot digitālo kapsētas plānu jeb karti, kā arī kapu pārvaldniekam iegādāties datoru. Šajā teritorijā iecerēts uzstādīt konteinertipa tualeti, kas atbilstu visām epidemioloģiskajām prasībām, divus informācijas stendus, divus āra galdus ar soliem, velonovietni un atkritumu urnu.

“Projekta īstenošanas gadījumā ikviens iedzīvotājs, ievadot meklēšanas rīkā meklētā cilvēka vārdu un uzvārdu, varēs atrast precīzus datus par apbedījuma vietu un apskatīt to fotogrāfijā. Šī informācija būs bezmaksas. Tā ikvienam būs iespēja papildināt ciltskokus un uzzināt tuvāku un tālāku radinieku likteņus, atrast pazudušus tuviniekus vai draugus,” skaidro vietējā deputāte. 

Ja šo projektu atbalstīs Lauku atbalsta dienests, Ērģemes kapsēta būs pirmā Valkas novadā, kurai būs digitālais plāns, norāda S. Pilskalne. Kā komitejas sēdē atzina V. A. Krauklis, pirmie soļi ir sperti, lai šādu sistēmu ieviestu arī Cimzes un Meža kapos Valkā. Izpētot, cik pašvaldībai gadā izmaksātu pakalpojuma – mūsdienīgas datu bāzes ‒ izmantošana, nolemts, ka pašvaldība pati saviem spēkiem veidos šādu bāzi. Līdz ar to komitejas locekļi līdz pašvaldības sēdei lūdza noskaidrot izmaksas, lai precizētu kopējo projekta finansējumu.

Lai īstenotu šo projektu Ērģemē, nepieciešami vairāk nekā 34 tūkstoši eiro.  Savukārt pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums – 10 procentu apmērā no attiecināmām izmaksām. Tas ir aptuveni trīs tūkstoši eiro.

Valkas pagastā cer labiekārtot Sēļu ciema atpūtas zonu 

Valkas pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Sīmane informē, ka līdz šim pagasta kultūras pasākumi galvenokārt notika saieta namā “Lugažu muiža”. Taču pagasta teritorijā ir arī Sēļi, arī tur dzīvo cilvēki, kuriem ir vēlme uz vietas redzēt kādas vietējās kultūras norises. L. Sīmane Finanšu komitejas locekļiem stāsta, ka  pašvaldība izstrādā projektu “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana”. Šīs aktivitātes mērķis ir labiekārtot un sakārtot atpūtas vietu ciema centrā. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju celiņus plānotajā atpūtas teritorijā (kopējais garums 240 metri). Šo celiņu iecerēts veidot no grants seguma, to sablietējot. Teritorijā paredzēts uzstādīt piecus apgaismes ķermeņus ar saules baterijām, lai izgaismotu atpūtas vietu dienas tumšajā laikā, uzstādīt nojumi ar izbūvētu platformu, kur varēs uzstāties dažādi mākslinieki, rīkojot pagasta pasākumus. Atpūtas teritorijas vidū paredzēta ugunskura vieta.

Lai pilnveidotu plānoto teritoriju, atskaitot projektā paredzētās aktivitātes, Valkas pagasta pārvalde saimnieciskā kārtā plāno veikt papildu darbus – uzstādīt piecus parka soliņus, pārvietot esošās šūpoles, izveidot koku un krūmu stādījumus, atjaunot pludmales volejbola un ielu basketbola laukumus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas gandrīz 30 tūkstoši eiro. Ar 10 procentu lielu līdzfinansējumu būs jāpiedalās arī vietvarai.

Vijciemā taps apgaismojums

Par projekta “Bērnu spēļu un volejbola laukumu teritorijas apgaismojuma izbūve Vijciema pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu Finanšu komitejas locekļus un pārējos dalībniekus informēja Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns. Viņš skaidro, ka šo projektu izstrādā kopā ar pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. Laukuma teritorijā, kuru plānots izgaismot, jau ir īstenoti vairāki projekti. Proti, bērniem uzstādītas dažādas kāpelēšanas ierīces, ierīkota āra lasītava un uzstādīti āra trenažieri. Šī projekta attiecināmās izmaksas būs gandrīz 10 tūkstoši eiro, bet pašvaldības ieguldījums – 10 procenti jeb nepilns tūkstotis eiro.

Zāģezerā iecerēts uzstādīt pontonu

Uzklausot valcēniešu vairākkārt izteiktu ierosinājumu pašvaldībai vairāk pievērsties iecienītās atpūtas vietas pie Zāģezera teritorijas sakārtošanā un labiekārtošanā, biedrība “Atbalsts Valkai” izstrādājusi projekta pieteikumu “Zāģezera teritorijas labiekārtošana Valkā”. Šī projekta ietvaros plānots ezerā uzstādīt pontonu, lai atpūtniekiem būtu ērtāk izmantot iespēju supot vai arī šo pontonu izmantot, lai uzsāktu peldēt. Projekta kopējais plānotais finansējums ir vairāk nekā 12 tūkstoši eiro. Ja šī biedrības iecere tiks atbalstīta, pašvaldībai būs jāgarantē līdzfinansējums vairāk nekā 1200 eiro.