Ziemellatvija.lv ARHĪVS

NVA turpina darba meklētāju un nodarbināto pieteikumu pieņemšanu mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās

NVA turpina darba meklētāju un nodarbināto pieteikumu pieņemšanu mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba meklētājus un nodarbinātos, kuriem jāpilnveido profesionālās prasmes un iemaņas, pieteikties mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās. Tā ir iespēja iegūt vai uzlabot profesionālās prasmes šādās mācību jomās:

  • Uzņēmējdarbība;
  • Datorzinības;
  • Datu zinātne;
  • Informāciju tehnoloģijas;
  • Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve;
  • Pārvaldība.

Ar NVA atbalstu darba meklētāji un nodarbinātie atvērto tiešsaistes kursu platformās var apgūt arī caurviju prasmes (soft skills).

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdienās ir populārs e-mācību virziens, kas nodrošina iespēju iegūt neformālu izglītību starptautiski atzītajās universitātēs un mācību organizācijās neatkarīgi no to atrašanās vietas. Atvērtie tiešsaistes kursi ir pieejami tādās mācību platformās kā Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX un citas.  

Lai ar NVA atbalstu varētu mācīties tiešsaistes kursos, jāizvēlas Jums nepieciešamā mācību programma kādā no atvērto tiešsaistes kursu platformām un jāpiesakās mācībām elektroniski, aizpildot pieteikumu NVA tīmekļvietnē.

Atvērto tiešsaistes kursu platformu un mācību programmas var izvēlēties gan patstāvīgi, gan ar NVA atbalstu. Desmit darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas NVA Jums organizēs karjeras konsultāciju, lai sadarbībā ar karjeras konsultantu sagatavotu piemērotāko mācību piedāvājumu jeb “mācību portfeli”, ievērojot Jūsu iepriekšējo izglītību, pieredzi un vēlmes. Pirms mācību uzsākšanas tiks noslēgts līgums par dalību mācībās.

Izvēloties mācību programmu, jāņem vērā, ka mācības starptautiskajās izglītības platformās notiek svešvalodās, tāpēc jāpievērš uzmanība tam, kādās valodās tiek piedāvāta Jums nepieciešamā kursa apguve, un jāizvēlas tā svešvaloda, kurā varat mācīties.

Darba meklētājs vai nodarbinātais ar NVA atbalstu var iesaistīties kopumā sešu mācību programmu apguvē. NVA nodrošina mācību izdevumu kompensāciju - līdz 500 eiro.  Par mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās bezdarbniekiem tiek maksāta arī stipendija - 5 eiro par mācību dienu.

Mācību izdevumi tiek kompensēti piecpadsmit darba dienu laikā pēc kursa apguves apliecinoša dokumenta un maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas. Ir iespēja saņemt avansa maksājumu 50% apmērā par katru no izvēlētajām mācību programmām.

Pieteikšanās tiešsaistes mācībām pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” ietvaros tika uzsākta šī gada 8.septembrī. Pieteikumus mācībām ir iesnieguši 948 darba meklētāji un nodarbinātie, organizētas 777 karjeras konsultācijas, apstiprināti 630 pieteikumi, bet mācības uzsākuši 206 dalībnieki, no kuriem 37 tās ir pabeiguši.  

Mācības uzsākušo kopskaitā 73% - sievietes, 27% - vīrieši, nodarbināto īpatsvars ir 69%, bet bezdarbnieku īpatsvars - 31%. Populārākās atvērto tiešsaistes kursu platformas ir coursera.org, edx.org un futurlearn.com, pieprasītākās mācību jomas - Uzņēmējdarbība, Datorzinības, Informāciju tehnoloģijas, Datu zinātne un Pārvaldības prasmes, bet pieprasītākās mācību programmas -  Google UX Design Professional Certificate, Google Data Analytics Professional Certificate, Facebook Social Media Marketing Professional Certificate, Business English Communication Skills Specialization, Fundamentals of Project Planning and Management. 

Darba meklētāju un nodarbināto mācības atvērto tiešsaistes kursu platformās notiek pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” ietvaros. Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnē vai NVA filiālēs (visu filiāļu kontaktinformācija atrodama sadaļā “Kontakti”).