Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Piešķirs 24 miljonus jaunu darba vietu izveidei un privāto investīciju piesaistei reģionos

Piešķirs 24 miljonus jaunu darba vietu izveidei un privāto investīciju piesaistei reģionos

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, šonedēļ Ministru kabinetā tika apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais rīkojuma projekts, atbalstot pašvaldību projektu idejas degradēto teritoriju atjaunošanai 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" ietvaros. Projektu ideju realizēšanai tiks piešķirts papildu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums vairāk nekā 24 milj. eiro apmērā.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Ieguldījums pašvaldībās sniedz pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, publiskās infrastruktūras attīstības projektu īstenošanas rezultātā tiks attīstītas degradētās teritorijas, radītas jaunas darba vietas, atbalstīti vietējie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, kā arī piesaistītas privātās investīcijas reģionos.”

Finansējums jeb REACT-EU finansējums tika piešķirts no Eiropas Komisijas programmas "Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām"  kā papildu finansējums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai esošā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros.

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku pozitīvu ietekmi, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās, VARAM organizēja projektu ideju priekšatlasi (konkursu) pašvaldībām. Pieejamā ERAF finansējuma 24 165 500 eiro apmērā ietvaros tika atbalstītas 18 projektu idejas, kuru īstenošanas rezultātā plānots atjaunot vismaz 28,34 ha degradēto teritoriju platību, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, izveidot vismaz 682 darba vietas atbalstītajās teritorijās, kā arī piesaistīt komersantu privātās investīcijas vismaz 28,31 milj. eiro apmērā.

Atbalstīto 18 projektu iesniedzēji ir Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Saldus, Valkas novadu pašvaldība, kā arī Daugavpils, Jelgavas, Liepājas un Ventspils valstspilsētas pašvaldība un to sadarbības partneri.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izstrādā un apstiprina atlases nolikumu un uzaicina pašvaldības sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros. Plānots noteikt trīs mēnešu termiņu (no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža) projektu iesniegumu iesniegšanai CFLA.