Ziemellatvija.lv ARHĪVS

“Zaļā klase” – vietējās kopienas dāvana

Sandra Pētersone

2021. gada 27. novembris 09:22

434
“Zaļā klase” –  vietējās kopienas dāvana

Smiltenes novada Grundzāles pamatskolas skolēni ir ieguvuši jaunu vietu, kur mācīties, svinēt svētkus vai vienkārši pasēdēt un atpūsties kopā ar skolasbiedriem.

Tā ir “zaļā klase” jeb lapene skolas pagalmā, ko uzcēla skolēnu vecāki pēc biedrības “Grundzāles skolai” iniciatīvas un ar daudzu cilvēku, uzņēmumu un novada pašvaldības atbalstu – gan finansiālu, gan materiālu.

Vieta, kur mācīties dabā un no dabas

Par “zaļo klasi” skola sapņoja jau sen, jo tā ir dzīves nepieciešamība, “Ziemeļlatvijai” atzīst Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa. “Bērni ir ļoti kustīgi un radoši, viņiem nepieciešams mācīties darot, bet līdz šim pietrūka vietas, kur pavasarī paslēpties no spilgtas saules vai rudenī no auksta vēja un lietus. Lapene to atrisina. Tur var notikt pilnīgi jebkuras mācību stundas, ne tikai dabas zinības. Skolēni varēs rezumēt, apspriest, diskutēt, nostiprināt gūtās zināšanas dabā. Tas būs pakāpiens jaunā kvalitātē, modernākas izglītības  saņemšanā,” cer Valda Elstiņa.

Grundzāles pamatskolas “zaļo  klasi” atklāja valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, skolēniem vērojot šo notikumu savās klasēs tiešsaistē datorā, atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai klases savā starpā nekontaktētos. Vēlāk pēcpusdienā simboliska atklāšana notika otrreiz – ar tēju, uzkodām un mūziku tiem pieaugušajiem, kuri sniedza savu ieguldījumu, lai šāda lapene Grundzāles pamatskolai būtu.

“Ir prieks par to, ka mēs kā vietējā kopiena varam kopā paveikt ļoti daudz, ja vien ticam un darām. Milzīgs paldies visiem, kuri palīdzēja un deva savu ieguldījumu, lai skolai būtu “zaļā klase”!” teic Zanda Jundze-Broma, Grundzāles pamatskolas vecāku padomes un biedrības “Grundzāles skolai” valdes priekšsēdētāja. Sākot darboties skolas vecāku padomē, Zanda lapenes uzcelšanu izvirzīja par pirmo mērķi, kas jāsasniedz, tālāk sekoja biedrības “Grundzāles skolai” dibināšana, lai varētu vākt ziedojumus šīs ieceres īstenošanai, un projekta  “Zaļā klase Grundzāles skolai” rakstīšana.

Zanda ir piecu bērnu mamma, viņa saviem bērniem un visiem pārējiem Grundzāles pamatskolas skolēniem – gan esošajiem, gan tiem, kuri šajā skolā vēl tikai mācīsies, – vēlas mūsdienīgu izglītību.  

“Arvien vairāk tiek novērtēta iespēja mācīties ārā, būt dabā, tāpēc ļoti gribējām īstenot skolas sen loloto sapni par āra lapeni, jo, pareizi kopta un veidota, skolas apkārtne ir bagātīga vide izziņas procesā. Jaunā lapene var kļūt par lielisku āra klasi, kur bērniem mācīties visas stundas, sasaistot tās ar dabu. Turklāt skolai tagad ir vēl viena telpa ārā, kur skolēni varēs arī svinēt svētkus, radoši darboties un atpūsties, vairāk izbaudot skolas laiku, lai tas nepaliktu atmiņā tikai ar mācīšanos,” teic Zanda Jundze-Broma.

Pavasarī lapene tiks pilnveidota, to iekārtojot un veicot apzaļumošanas darbus, un iesaistot tajos skolas audzēkņus.

Zandu  priecē jau tagad saņemtās skolēnu un skolotāju atzinīgās atsauksmes. Lapene patīk arī 9. klases skolniecei Evelīnai Valainei. “Mums, skolēniem, tas ir kaut kas jauns, kas nav kurā katrā skolā. Būs interesanti tur izmēģināt  kādu mācību stundu vai mazu sanāksmi ar klases un skolasbiedriem,” spriež Evelīna. 

Palīgi, sākot no pirmīšiem līdz lieliem uzņēmumiem

Grundzāles pamatskolas “zaļā klase” ir ieguvums ne tikai skolēnu mācībām, padarot tās interesantākas, tas ir arī piemērs, cik daudz var paveikt vietējā kopiena, ja tā darbojas saliedēti, ejot uz vienu mērķi, uzsver Zanda Jundze-Broma.

Visi posmi saslēdzās ciešā ķēdē jau no paša sākuma, – projekta izstrādē un arī vēlāk ar padomiem un tehnisko atbalstu daudz palīdzēja Grundzāles pamatskolas absolvents Jānis Bormanis un SIA  “ASE”. Lielāko daļu kokmateriālu lapenes būvei ziedoja Māris Zālītis un viņa uzņēmums “Vudlande” Launkalnes pagastā. Ar materiāliem atbalstīja arī grundzālietis Ģirts Pakalns, Valkas novada uzņēmums “Vārpas-1”, Grundzāles pagasta uzņēmums “Silver TRANS” un Alise Valaine-Kalniņa un Zigurds Kalniņš. Lapeni uzcēla skolēnu vecāki Edgars Vītols un Guntis Sarkangalvis, palīdzot Dainim Morītim un Kasparam Abulam. 

Biedrības “Grundzāles skolai” lūgumam ziedot, lai skolai būtu “zaļā klase”, atsaucās biedrība “Grund­zāle 2010”, Alda Zvejniece, Gints Kukainis, Valda Elstiņa, Evija Skudra, zemnieku saimniecība “Bērzi”, zemnieku saimniecība “Palejas”, SIA “Vaidens”, Līga Kalnīte, Antra Kļaviņa, Pēteris Spunde, Baiba Kovala, Irita Eimane, Santa Filatova, Inga Bormane, Lelde Ģērmane, Ance Bērziņa un “ZANDii fashion”.

Projektam “Zaļā klase Grundzāles skolai” līdzfinansējumu piešķīra Smiltenes novada pašvaldība,  atbalstot šo ideju nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā.

“Biedrības “Grundzāles skolai” vārdā sirsnīgs paldies viņiem visiem! Paldies arī skolotājai Dacei Kalniņai un biedrības “Grundzāles skolai” valdes loceklei Ilzei Slikšjānei par izpalīdzēšanu, kur vien lūdzu, 6. un  9. klases skolēniem par lapenes krāsošanu, sakopšanu un citiem darbiem, pirmīšiem – par dēļu nešanu, ceturtajiem par sakopšanas darbiem!  Paldies Robertam Aubēnam par rakšanas darbiem, paldies par atbalstu Gustavam, Janai un Aivaram Melbāržiem, Daināram Bušam,  Kristīnei Sausiņai, Ronaldam Kalniņam, Tomasam, Viktorijai un Eināram Bromiem, Guntaram Karaziejam, Pēterim Āboliņam, Baibai Auziņai-Kalējai! Paldies Sandim Rakovam par kūku cepšanu, lai mēs tiktu pie pirmās naudas un nebaidītos šo projektu celt augšā! Paldies bērniem un viņu vecākiem, kuri ar saviem darinājumiem piedalījās pirmsjāņu tirdziņā, lai nopelnīto naudiņu ziedotu biedrības projektu īstenošanai!” biedrības vārdā teic Zanda Jundze-Broma.

Ja kāds vēlas atbalstīt biedrības “Grundzāles skolai” projektus arī turpmāk, to var darīt, ziedojot biedrības kontā: LV68UNLA0055001723632 GRUNDZĀLES SKOLAI B-A Maksājuma mērķī jānorāda – ziedojums biedrības projektu īstenošanai.

Alda Zvejniece, Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja: 

- Mūsu skolas “zaļā klase” ir kārtējais piemērs tam, ka grundzālieši daudz ko var izdarīt paši un saviem spēkiem rada ko jaunu. Tā notika ar Grundzāles brīvdabas estrādes vietas meliorāciju un labiekārtošanu un Gaujas ielas māju pagalma atpūtas vietas izveidošanu. Arī “zaļās klases” projektā bija iesaistīti daudzi cilvēki. Skolas kolektīvam radās šāda ideja, sākoties pandēmijas pirmajam vilnim, direktore ideju iedeva Zandai Jundzei-Bromai un Zanda to īstenoja, uzrunājot  uzņēmējus un citus ziedotājus un organizējot darbus ar apbrīnojamu spēku, enerģiju un mērķtiecību. Paldies viņai un visiem, kuri šo projektu īstenoja!