Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Deputāti slēgtā lokā analizē komisijas ziņojumu par Valkas mākslas skolas direktores darbu

Inga Karpova

2021. gada 27. novembris 11:54

909
Deputāti slēgtā lokā analizē komisijas ziņojumu par Valkas mākslas skolas direktores darbu

Ceturtdien, 25.novembrī, attālinātā režīmā notikušajā Valkas novada pašvaldības domes sēdē deputāti iepazinās ar Valkas mākslas skolas izvērtēšanas komisijas informatīvo ziņojumu, kā arī izskatīja jautājumu par deputātes Marutas Stabulnieces iesniegumu par mandāta nolikšanu.

Nonākot līdz jautājumam par informatīvā ziņojuma noklausīšanos un diskusiju, lai pārrunātu dzirdēto, pašvaldības priekšsēdētājs un sēdes vadītājs Vents Armands Krauklis rosināja šo jautājumu izskatīt slēgtā sēdes daļā, aicinot par to balsot arī deputātus.

Komisijas ziņojums – iekšējs jautājums  

“Atvainojos, ka par šo lietu nenobalsojām sēdes sākumā. Domāju, ka informatīvais ziņojums, ko sniegs izvērtēšanas komisija, būtu tomēr skatāms slēgtā sēdes daļā, lai saruna būtu atklāta. Tas savā ziņā ir iekšējs domes jautājums. Es ierosinu deputātus balsot, ka šī būtu sēdes slēgtā daļa,” skaidro V. A. Krauklis. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo ierosinājumu, līdz ar to “Ziemeļlatvijai” nebija iespējas iepazīties ne ar informatīvā ziņojuma saturu, ne arī noklausīties deputātu diskusiju un mākslas skolas direktores Sniedzes Ragžes sniegtos komentārus. Arī viņa attālināti piedalījās šajā sēdē.    

“Ziemeļlatvija” jau vairākkārt rakstīja, ka pašvaldība pēc vairāku anonīmu un vecāku parakstītu sūdzību saņemšanas par Valkas mākslas skolas direktori Sniedzi Ragži izveidoja īpašu komisiju. Tās uzdevums bija objektīvi izvērtēt skolas darbu, iztaujāt esošos un bijušos pedagogus un darbiniekus, izvērtēt skolēnu skaita kustību un sagatavot gala ziņojumu. Tas būs pamats, lai pašvaldība pieņemtu lēmumu par tālāko skolas darbu un direktores S. Ragžes atbilstību amatam.

Pirms sēdes “Ziemeļlatvija” sazinājās ar V. A. Kraukli, lūdzot komentēt šo ziņojumu. Viņš atzina, ka komisijas ziņojums par direktores darbu nav īsti labs. “Taču tas nav pamats, lai mākslas skolas direktori atlaistu no darba. Visticamāk, ka lemsim par disciplinārsodu un uzdevumiem, kas direktorei noteiktā termiņā būs jāveic, lai skolā uzlabotu darba vidi. Ziņojumā ir jūtamas negatīvi noskaņoto darbinieku emocijas, jo tās sit augstu vilni. Saprotams, ka tie darbinieki, kas ir neapmierināti ar notiekošo, to arī komisijai emocionāli izstāstījuši. Skolā situācija mainīsies tikai tad, ja pati direktore atzīs savas kļūdas. Divu gadu laikā esmu ar viņu vairākkārt runājis par vadības un komunikācijas stilu. Šķiet, ka pamazām tas ir saklausīts un arī kļūdas tiek atzītas,” tā V. A. Krauklis. 

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar pašvaldības deputātu Agni Birkavu. Viņš vairākkārt rosināja “Ziemeļlatviju” rakstīt par notiekošo mākslas skolā. To arī darījām tad, kad redakcijas pastkastē saņēmām vēstuli no mākslas skolas bijušajiem un esošajiem pedagogiem un arī darbiniekiem.

A. Birkavs atzīst, ka komisijas vadītājai, novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājai Gitai Avotei par paveikto darbu, kā teic deputāts: “Cepuri nost!” Deputātiem neesot pamata neticēt ziņojumā rakstītajam. 

“Ziņojums atbilst tam stāvoklim, kāds pašlaik valda skolā. Dzirdētais apstiprina sūdzībās rakstīto. Es būtu rīkojies daudz radikālāk attiecībā uz direktori Sniedzi Ragži. Neticu, vai  ierosinātā disciplinārlieta, kuras augstākais soda mērs ir rājiens, bet mazākais – piezīme, daudz ko mainīs šajā situācijā. Tas tikai novilcinās laiku, un agri vai vēlu mākslas skolai būs jāmeklē jauns direktors, profesionāls ar atbilstošu izglītību. Tas būs nepieciešams, lai skola atgūtu labo slavu. Direktoram ir jāvar atbildēt par visām skolā notiekošajām lietām, nevis jāaizbildinās, ka par visu atbild direktora vietnieks. Situācija joprojām nav viennozīmīga, tāpēc neticu, ka skolas darbā gaidāmi kādi uzlabojumi,” komentē A. Birkavs.

Komisijas vadītāja Gita Avote atzīst, ka šis darbs nav bijis tik grūts, cik laikietilpīgs. Turklāt šim atbildīgajam darbam palīdzējusi viņas ilgā darba pieredze direktora vietnieka amatā – vairāk nekā desmit gadi. Taču, kā atzīst pati G. Avote, mākslas skolas darbs ir daudz specifiskāks, tāpēc vajadzējis papildus iedziļināties visos jautājumos. Daudz palīdzējis arī novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks. G. Avote uzskata, ka atklātos trūkumus un citas ar skolu saistītās lietas var novērst. Komisijas darbs liks sapurināties, gatavojoties gaidāmajai skolas akreditācijai nākamā gada sākumā. Cits jautājums ir par to, kā direktore ņems vērā ieteikumus, kas saistīti ar savstarpējo komunikāciju ar padotajiem un spēju darbiniekus uztvert kā līdzvērtīgus. G. Avote novēl S. Ragžei ņemt vērā ieteikumus un turpināt darbu ar citu jaudu un skatījumu. Viņasprāt, ja tā notiks, viss būs labi.

Sazināties pēc sēdes ar S. Ragži un uzklausīt viņas viedokli “Ziemeļlatvijai” diemžēl neizdevās.

Veselības dēļ noliek deputāta mandātu

Vēl viens no sēdes jautājumiem bija par to, ka pašvaldības deputāte Maruta Stabulniece 29. oktobrī iesniegusi iesniegumu par deputātes mandāta nolikšanu un pilnvaru izbeigšanu. Iemesls – veselības stāvokļa dēļ. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa saistībā ar personas iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs
ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.

Izskatot šo M. Stabulnieces iesniegumu, deputāti vienbalsīgi bez diskusijām to atbalstīja. Domes lēmums pēc tā parakstīšanas iesniedzams novada Vēlēšanu komisijai. 

Pirms balsojuma V. A. Krauklis pateicās M. Stabulniecei par ļoti ilgu, ļoti pašaizliedzīgu un lietderīgu darbu kā deputātei. “Ļoti ceru, ka ar oficiālā statusa izbeigšanos sadarbība nebeigsies. Marutas padoms un redzējums noteikti vienmēr būs ļoti noderīgs. Paldies par to, kas ir paveikts, gan jau vēl kopā izdarīsim vēl ļoti daudz,” tā V. A. Krauklis.

“Ziemeļlatvija” interesējās, kurš deputāts nāks M. Stabulnieces vietā, kas jūlijā notikušajās pašvaldības vēlēšanās tika ievēlēta no apvienotā saraksta Vidzemes partija, “Latvijas Attīstībai”. V. A. Krauklis skaidro, ka pēc vēlēšanās iegūtajiem rezultātiem tā ir Unda Ozoliņa. Viņš jau ir runājis ar U. Ozoliņu, un viņa ir piekritusi deputātes darbam. Par to oficiālu informāciju sniegs novada Vēlēšanu komisija.