Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Uzņems filmu, izdos grāmatu

Sandra Pētersone

2021. gada 29. novembris 08:11

444
Uzņems filmu, izdos grāmatu

Dokumentāla filma par smiltenieti Māru Leju, videostāsts par estrādes ansambli “Palsa”, foto un dzejas grāmata “Gaujiena gadalaikos” –  visi šie darbi taps, pateicoties Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumam.

Ir noslēdzies Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu līdzfinansēšanas konkurss. Tā  otrās kārtas rezultātus domes sēdē apstiprinājuši pašvaldības deputāti. 

Māra Leja mūzikā un dejā

Konkursam norādītajā laikā tika iesniegti četri projektu pieteikumi, konkursa komisija, tos izvērtējot, apstiprināja visus.

Šai konkursa kārtai projektu līdzfinansēšanas konkursā Smiltenes novada domes budžetā tika atvēlēti pavisam 8575 eiro, informē Velga Mālkalne, Smiltenes novada domes Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja.

Jāņa Ūdra individuālā uzņēmuma “Skaņa” (“STV Studija”) iesniegto projektu “Māra Leja mūzikā un dejā” Smiltenes novada pašvaldība atbalstīs ar 1950 eiro lielu līdzfinansējumu. 

“STV Studija” veidos dokumentālu filmu par smiltenieti Māru Leju un viņas devumu Smiltenei un novadam – vērienīgajiem deju uzvedumiem pēc pasaku motīviem, ko Māra Leja iestudēja Smiltenes kultūras namā (vēlāk tas pārtapa kultūras centrā), iesaistot un uz skatuves dažādās lomās uzvedot simtiem bērnu, pusaudžu un jauniešu. Šie uzvedumi, ko spilgtināja krāšņi tērpi un dekorācijas, bija vieni no gaidītākajiem gada notikumiem Smiltenē, pulcēja daudz skatītāju un viens no tiem pat tika filmēts Latvijas Televīzijas studijā Rīgā.

“STV Studija” dokumentālo filmu uzņems par visām Māras Lejas deju izrādēm, kuras viņa veidojusi, sākot no 2000. gada. “Māra Leja ir to pelnījusi, viņas devums kultūras dzīvei Smiltenē ir liels, un to nevajag aizmirst,” uzsver Jānis Ūdris.

“STV Studijas” arhīvā ir saglabāti visi Māras Lejas deju uzvedumu ieraksti, tie tiek digitalizēti, lai varētu izmantot topošajā dokumentālajā filmā. 

Filmu, ko “STV Studija” plāno pabeigt nākamā gada pavasarī, varēs redzēt digitālajā platformā.

Estrādes ansambļa “Palsa” laiks

Smiltenes novada Palsmanes pagasta iedzīvotājas Initas Zaharčukas iesniegto projektu “Palsas laiks” Smiltenes novada pašvaldība atbalstīs ar 1413,50 eiro lielu līdzfinansējumu.

Atbilstoši projekta iecerei tiks veidots videostāsts par savulaik populāro Palsmanes estrādes ansambli “Palsa”,  no kura dibināšanas laika  būs pagājuši jau 50 gadi.

“Gribam apkopot informāciju par puišiem un meitenēm, kuri ar ansambli “Palsa” ir iznesuši Palsmanes vārdu plašākai sabiedrībai. Stāsts par “Palsu” ir arī daļa no Palsmanes pagasta dzīves un vēstures. Jau esam uzrunājuši mums zināmos “Palsas” dalībniekus, visi jūtas pagodināti par to, ka viņu devums sabiedrībai tiek novērtēts un par to ir interese,” teic Inita Zaharčuka.

Projekta “Palsas stāsts” īstenošanā līdz ar viņu iesaistījušās estrādes ansambļa “Palsa” dibinātāja  Mārtiņa Skara mazmeita Linda Skare, Egila Sniedzes meita Marita Sniedze, Jāņa Bebrīša meita Solveiga Vimba un Palsmanes pagasta biedrības “Māsas Veronikas” pārstāve Ilva Pētersone.   

Projekta īstenotāji turpina apkopot atmiņas par estrādes ansambli “Palsa” un cilvēkus, kam ar to bijusi sadarbība, kas tajā dziedājuši vai spēlējuši un kuru atmiņas vēl nav uzklausītas, aicina sazināties ar Initu Zaharčuku pa tālruni 29161914.

“Meklējam arī sponsorus noslēguma pasākumam – “Palsas” 50 gadu sarīkojumam. Ja kāds sponsors pieteiksies, tad sarīkojums būs,”  piebilst Inita Zaharčuka.

Gaujiena gadalaikos caur foto un dzeju

Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 1888,20 eiro apmērā saņems projekts “Foto un dzejas grāmata “Gaujiena gadalaikos””, to iesniegusi  Smiltenes novada Gaujienas pagasta biedrība “Ravels”.

Grāmatā, ko plānots izdot nākamā gada janvārī, būs publicētas Gaujienas pagasta iedzīvotāju fotogrāfijas (to autori pamatā ir Inese Lukjanoviča, Ilva Harkina un Ainars Gaidis) un arī gaujieniešu dzejas vārsmas.

Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, kas sadarbojas ar biedrību “Ravels” grāmatas izdošanā, stāsta, ka foto un dzejas grāmatas izdošana Gaujienai ir tradīcija. Tā sākās ar vietējā fotopulciņa nodibināšanu, ko vadīja mākslinieks Ainars Gaidis.

“Mērķis bija atvērt mums acis, lai mēs ar saviem parastajiem fotoaparātiem vai telefoniem iemācītos noķert skaistus kadrus. Fotopulciņš sniedza cilvēkiem radošo skatījumu, tapa daudz skaistu bilžu un izdevām savu pirmo fotogrāmatu “Gaujiena gadalaikos”, lai parādītu, kā Gaujienas skaistums mainās gada robežās. Pie bildēm piemeklējām Ojāra Vācieša dzejoļus. Radās doma atkal izdot ko līdzīgu, tikai ar jaunām fotogrāfijām,” stāsta Ineta Riepniece.

Atsauc “Dievišķo mūzikas pieskārienu” 

Projektu konkursu izturēja arī Rīgā reģistrēta fonda “Mūzikas darb­nīca” pieteikums “Dievišķais mūzikas pieskāriens” ar mērķi sarīkot Smiltenes un Raunas evaņģēliski luteriskajās baznīcās garīgās un akadēmiskās mūzikas koncertus, kuros uzstātos profesionāli mākslinieki.

Smiltenes novada pašvaldība nolēma šim projektam piešķirt 2000 eiro lielu līdzfinansējumu, taču fonds “Mūzikas biedrība” pēc tam savu pieteikumu atsauca, jo neieguva projekta īstenošanai vēl papildu vajadzīgo līdzfinansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda.

“Mēģināsim meklēt citu ceļu, kā šādu profesionālu mūziku “atvest” uz Smiltenes novadu, iekļaujot piedāvājumu pašvaldības nākamā gada budžeta projektā,” piebilst Velga Mālkalne.

Jau pieminētā Smiltenes novada  projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt tādus pasākumus vai aktivitātes, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā.