Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju iecelts tiesnesis Modris Lapiņš

LETA

2021. gada 29. novembris 12:14

41
Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju iecelts tiesnesis Modris Lapiņš

Tieslietu padome par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju uz turpmākajiem pieciem gadiem iecēlusi tiesnesi Modri Lapiņu, informēja Augstākā tiesa.

Lapiņš ir ilggadējs Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis, tiesā strādā 26 gadus.

Tāpat Lapiņš bijis apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks un Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. Viņš kopš šī gada jūnija pildīja tiesas priekšsēdētāja pienākumus.

Tieslietu padome arī uzklausījusi Tieslietu ministrijas (TM) un Tiesu administrācijas (TA) informāciju par rīcības plānu e-lietas ieviešanai tiesās. E-lietas pakāpeniska ieviešana tiesvedībā sāksies no 1.decembra, un tiesu darba pāreja uz darbu pilnībā digitālā formātā notiks pakāpeniski līdz 2023.gada 1.decembrim.

TM informēja par procesuālajos likumos - Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā un Administratīvā procesa likumā - noteikto pārejas regulējumu. Pārejas posmā e-lietas ietvaros lietas materiāli glabājami elektroniski un lietas dalībniekiem pieejami attālināti, vienlaikus saglabājot iespēju dokumentus iesniegt tiesā un arī saņemt papīra formātā.

Divu gadu pārejas periodā ir pieļaujamas atkāpes no procesu likumos noteiktā pamatregulējuma par lietu digitalizāciju, piemēram, ja radušies tehniski šķēršļi vai ir liels dokumentu apjoms.

Savukārt TA informēja par praktisko e-lietas ieviešanas plānu tiesās - programmu nodrošinājumu, lietotāju iesaisti programmatūru testēšanā un pilnveidē, tiesu nodrošinājumu ar nepieciešamo tehniku un lietotāju apmācību un komunikāciju.

Padome arī aicinājusi darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai turpināt darbu pie grupas izstrādātā rīcības plāna īstenošanas, tostarp tajā ietverto uzdevumu izpildes.