Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Izglītības joma Smiltenes novadā – pārmaiņu priekšvakarā

Sandra Pētersone

2021. gada 30. novembris 08:14

0
Izglītības joma Smiltenes novadā – pārmaiņu priekšvakarā

Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei būs jauns vadītājs. No  2022. gada
3. janvāra šī amata pienākumus sāks pildīt Edgars Roslovs, līdzšinējais Smiltenes mūzikas skolas direktors.

Par Edgara Roslova iecelšanu jaunizveidotās pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” vadītāja amatā Smiltenes novada domes deputāti nolēma domes sēdē 24. novembrī, balsojot ar 14 balsīm “par”. Balsojumā atturējās deputāte Ilze Vergina, viņa ir arī Smiltenes novadā lielākās pašvaldības izglītības iestādes – Smiltenes vidusskolas – direktore.

Lēmums skar nozari, kas saņem vislielāko pašvaldības
finansējumu
Šobrīd Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja ir Gunta Grigore. Šogad decembrī apritēs septiņi gadi, kopš viņa vadījusi Smiltenes  novada pašvaldības Izglītības pārvaldi.
Apvienojoties Apes, Raunas un Smiltenes novadiem, šogad ir izveidots jauns Smiltenes novads, kam ir jauna pašvaldības pārvalde un jauna organizatoriskā struktūra. Dome veido jaunas iestādes, tai skaitā pašvaldības iestādi “Smiltenes novada Izglītības pārvalde”.
Uz šīs iestādes vadītāja amatu Smiltenes novada pašvaldība izsludināja atklātu konkursu trijās kārtās. Pieteicās trīs pretendenti, no viņiem konkursa vērtēšanas komisija uz nākamajām  kārtām izvirzīja divus kandidātus – Guntu Grigori un Edgaru Roslovu – un pēc konkursa trešās kārtas  rezultātu apkopošanas apstiprināšanai amatā ieteica virzīt Edgaru Roslovu.
Smiltenes novadā izglītība ir stratēģiski svarīga nozare, pašvaldības budžetā 2021. gadam tai ir plānots visvairāk naudas no visām jomām, proti, 12 318 451 eiro jeb 48,9 procenti no kopējā budžeta. Smiltenes novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 22 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes.
Pēc Izglītības pārvaldes informācijas, Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs  2021./2022. mācību gadu uzsākuši 2804 izglītojamie, no tiem 996 ir pirmsskolas vecuma bērni. Smiltenes novadā ir trīs pirmsskolas izglītības iestādes, divas speciālās izglītības iestādes, 10 pamatskolas, viena vidusskola, četras profesionālās ievirzes izglītības iestādes, bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs.
Pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” vadītāja galvenie amata pienākumi ir vadīt Smiltenes novada Izglītības pārvaldes darbu, organizējot normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi izglītības jomā. Viņam jāpiedalās ikgadējās izglītības iestāžu direktoru  izvērtēšanas procesā un izglītības iestāžu akreditācijās. Jāsniedz informācija un priekšlikumi par izglītības nozares darbības jautājumiem. Jārīkojas ar pārvaldes mantu un naudas līdzekļiem atbilstoši apstiprinātajam budžetam. Jānodrošina finanšu disciplīnas ievērošana un materiālo līdzekļu saglabāšana un jāveic vēl citi pienākumi.
Kā lasāms pašvaldības izsludinātajā konkursā uz šo vakanci, Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja mēnešalga ir 1700 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Cer dot ieguldījumu
ar savām idejām
Edgars Roslovs “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka cer ar savu līdzšinējo pieredzi un zināšanām dot ieguldījumu izglītības nozarē Smiltenes novadā un to papildināt.
Viņam ir maģistra grāds izglītības vadībā, ko ieguvis Latvijas Universitātē 2019. gadā, jau tajā laikā, kad vadīja Smiltenes mūzikas skolu. Mūzikas skolas direktora amata pienākumus Edgars Roslovs sāka pildīt 2018. gada jūnijā, izturot konkursu uz šo vakanci.
Taujāts par motivāciju, kāpēc nolēmis pieteikties konkursā uz Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu, Edgars Roslovs teic: “Nolēmu pieteikties, jo man ir enerģija un vēlme darīt vairāk, gribēju paplašināt savu darbību.” (Edgars Roslovs kandidēja arī uz šī sasaukuma Smiltenes novada deputāta mandātu Nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” sarakstā, bet līdz ievēlēšanai pietrūka nedaudz balsu – redakcijas piezīme.)
Sākot vadīt Smiltenes novada Izglītības pārvaldi, Edgars Roslovs iepazīsies ar katru pašvaldības dibināto izglītības iestādi Smiltenes novadā, uzklausīs to vadītāju domas, kādu viņi saredz savu skolu tuvākajā perspektīvā.
“Uz to arī balstīšu savus turpmākos apsvērumus. Sākumā gribu izprast situāciju izglītībā Smiltenes novadā. Daudz ko nākotnē izglītības jomas attīstībā droši vien noteiks pašvaldībā izvirzītie mērķi, pēc kuriem mēs strādāsim un veidosim tālāko izglītības attīstību. Protams, būs jārēķinās ar pārmaiņām, kas notiek visās jomās, arī izglītībā. Prognozējams ir iedzīvotāju skaita samazinājums, tāpēc mums priekšā ir izaicinājumi, lai spētu nodrošināt mācību procesu. Ceru, ka spēšu dot jaunas idejas un iedvesmot darboties. Esmu pateicīgs līdzšinējai Izglītības pārvaldes vadītājai Guntai Grigorei par to zināmo stabilitāti, ko viņa ir radījusi. Apvienojot šī brīža labās tradīcijas, stabilo gaitu un jaunās idejas, ceru, rezultāts būs labs,” teic Edgars Roslovs.
Edgars Roslovs piedalījās arī Smiltenes novada domes sēdē, kur novada deputātiem bija iespēja viņam uzdot vēl papildu jautājumus (to darīt deputāti varēja arī konkursa trešajā kārtā).
Deputāts Ervins Labanovskis (partija “Progresīvie”) atzina, ka, viņaprāt, konkursā izvērtēšana bija samērā grūta, jo bija divi spēcīgi kandidāti, katrs ar savām spēcīgajām pusēm.
“Tas, kādēļ Edgars Roslovs guva lielāku atbalstu, ir vairāk viņa skatījuma par attīstību dēļ, redzot kopējo bildi, pāri vienai šaurai nozarei. Gunta Grigore savukārt ir zinošāka par esošo sistēmu un esošajām praksēm, labāk pārzina saimniecību. Komisija vairāk nosliecās par attīstību, tajā pašā laikā es personīgi ļoti ceru, ka Guntai Grigorei arī varētu piedāvāt kādu vietu Izglītības pārvaldē, jo  viņas kompetence ir svarīga un nepieciešama Smiltenes novadam,” domes sēdē viedokli izteica Ervins Labanovskis.

Uzskata, ka lēmums
nav pienācīgi izdiskutēts
Balsojumā par Edgara Roslova iecelšanu Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” vadītāja amatā atturējās deputāte, Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina (partiju apvienība “Jaunā Vienotība”).
“Domāju, ka šis lēmums nav izdiskutēts līdz galam. Pietrūkst padziļināta skatījuma uz izglītību,” “Ziemeļlatvijai” savu nostāju motivē Ilze Vergina.
Domes sēdē viņa pārējiem deputātiem uzsvēra, ka pašreizējā situācijā pandēmijas dēļ izglītības nozarē ir daudz dažādu stūrakmeņu, par kuriem nopietni jādomā.
“Izglītības nozare šobrīd ir stresā. Iestādes vadītājs, ikviens pedagogs, vai tā būtu pirmsskolas vai vispārējās izglītības, vai profesionālās izglītības iestāde, jau otro gadu strādā  ļoti smagos apstākļos. Es vēlējos konstruktīvu sarunu par to, kā nozarei klājas, cik esam spējīgi tikt ar to visu galā un ko mums visiem kopā vajadzētu risināt, taču dažādu iemeslu dēļ tas neizdevās. Gribu teikt vislielāko paldies Izglītības pārvaldes vadītājai Guntai Grigorei par to darbu, ko mēs kopā esam darījuši, un priecājos, ka viņai bija atbalsts no jaunā paplašinātā Smiltenes novada izglītības iestādēm. Tas apliecina, ka darbs tika darīts kvalitatīvi un sadarbojoties. Ikviens izglītības iestādes vadītājs saņēma atbalstu, kad tas bija nepieciešams, jo “Covid-19” izplatībai noteikto ierobežojumu dēļ darbs izglītības nozarē ir ugunsgrēka dzēšana gan saistībā ar testēšanu, gan ar pedagogu darba nespējas lapām. Domājot par nākotni, izglītības attīstības pamatnostādnēs  2021.–2027. gadam ir trīs atslēgas vārdi: attīstība, stabilitāte un nepārtrauktība. Tas ir vajadzīgs katram bērnam visos izglītības posmos,” teic Ilze Vergina.
To savā uzrunā pēc deputātu balsojuma rezultātu paziņošanas uzsvēra arī Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš (NA “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), novēlot Edgaram Roslovam jaunajā amatā izdošanos, izturību un veiksmi sasniegt izvirzītos mērķus. “Izglītības pārvalde ir augstākais punkts, no kura jāpārrauga visa nozare. Lai veicas to sakārtot un sajust īstos virzienus lēmumu pieņemšanā!” vēlējumu izteica domes priekšsēdētājs.

viedoklis
Gunta Grigore, Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja:
- Ir jautājumi, uz kuriem nav atrastas atbildes. Kādā no domes sēdēm viens no jaunā Smiltenes  novada deputātiem  izteica retorisku jautājumu:  “Es nezinu, vai Izglītības pārvalde strādā labi vai slikti.” Uzsākot darbu kā Smiltenes novada pašvaldības deputātam, ir virkne uzdevumu. Pirmais ir iedziļināties katrā pašvaldības nozarē. Neviens jaunais deputāts nav atvēris Izglītības pārvaldes durvis vai piezvanījis, lai painteresētos par darba virzieniem, specifiku, sasniegtajiem rezultātiem, izaicinājumiem vai nākotnes plāniem. Smiltenes novadā esmu nostrādājusi septiņus gadus. Izglītība ir mans sirdsdarbs. Šis ir bijis izaicinājumiem pilns laiks – ir bijusi gan izglītības reforma Smiltenes pilsētā, gan jauno kompetenču ieviešana pirmsskolā, pamatskolā un arī vidusskolas posmā. Smags izaicinājums ir bijis “Covid-19” un attālinātais mācību process, bet kopīgi ar izglītības iestādēm mēs esam tikuši ar to galā. Smiltenes novada Izglītības pārvaldes darbu atzinīgi novērtējusi  Izglītības un zinātnes ministrija. Esam dalījušies ar labās prakses piemēriem konferencēs un kursos,  mūsu viedoklī ieklausās un ņem to par piemēru arī citi novadi. Daudz kopīgu darbu ir paveikti ar izglītības iestāžu vadītājiem. Mani priecē skolu akreditāciju rezultāti, jo ārējie vērtētāji mūsu skolas ir novērtējuši ar “labi”, “ļoti labi” un “teicami”. Gandarījumu sniedz audzēkņu sasniegumi un izaugsme. Daudz prieka ir sagādājuši vecāku un vecvecāku atzinīgie vārdi, kurus esmu saņēmusi gan manā, gan Izglītības pārvaldes virzienā. Protams, ir daudz iesāktu darbu un daudz vēl darāmā, lai pilnveidotu izglītības procesu Smiltenes novadā. Gribu pateikt lielu paldies par man sniegto atbalstu  vēsturiskā Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītājiem un Apes un Raunas novadu (nu jau bijušo – redakcijas piezīme) izglītības iestāžu vadītājiem.