Ziemellatvija.lv ARHĪVS

In Memoriam: Biruta Paleja

Kolēģi Smiltenes vidusskolā

2021. gada 29. novembris 19:34

379
In Memoriam: Biruta Paleja

Biruta Paleja
(17.11.1930.‒25.11.2021.)

25. novembra rītā pārstāja pukstēt Smiltenes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Birutas Palejas sirds. 20. gadsimta 80. gados skolotāja Smiltenē bija arī latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas vadītāja. Skolēni, kuriem ar skolotāju izveidojās sirsnīgākas attiecības, draudzīgo saikni uzturēja līdz pat viņas aiziešanai mūžībā. Biruta Paleja bija iejūtīga un darbīga klases audzinātāja.

Skolotājas dzimtā puse ir Vijciems. Pēc Vijciema septiņgadīgās skolas viņa iestājās Smiltenes vidusskolā, ko absolvēja 1950. gadā. Biruta Paleja vienmēr ar  lielu cieņu atcerējās un stāstīja par ilggadējiem skolas skolotājiem Martu Valdenu, Robertu Ceru u.c.  Vidusskolas klasesbiedrenes Brigita Grīna un Dzidra Žeļezkina vēlāk kļuva arī par kolēģēm.

Gatavojoties svētkiem, Birutai Palejai patika kopā ar skolēniem veidot dzejas montāžas un dramatizējumus.

Sirsnīga, atsaucīga, ģimeniska, dzīvesgudra un stipra ‒ tā par skolotāju Paleju saka kolēģi. Arī, aizejot pensijā, skolotāja uzturēja saikni ar viņiem, priecājās par katru tikšanos, dalījās iespaidos par izlasītajām grāmatām. Biruta Paleja prata būt interesanta sarunu biedre. Aizraujoši un dzīvespriecīgi bija viņas atmiņu stāsti par darba gadiem Rozēnu skolā. Skolotājai Palejai pēc Cēsu Skolotāju institūta Latviešu valodas un literatūras fakultātes absolvēšanas tā bija pirmā darbavieta. Birutas Palejas ierosmē arī daudzi smiltenieši iemīlēja skaistos Salacas krastus un Odiņu krāces. 

Kad 1960. gadā Rozēnu skolu pārveidoja par četrgadīgo skolu un vecāko klašu skolotājiem vairs nebija darba, Biruta Paleja sāka strādāt Tūjas skolā. 1965. gadā viņa neklātienē pabeidza Daugavpils Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti. Skolotāja mīlēja savu mācību priekšmetu un prata to saistoši pasniegt, bija darbabiedru un skolēnu augstu novērtēta. Saticīga un taisnīga. Tūjas skolā viņa četrus gadus pildīja arī direktora vietnieces mācību darba pienākumus, taču vadošais amats skolotājai nepatika, tādēļ viņa pierunāja to uzņemties kādu kolēģi. Biruta Paleja Tūjas skolā nostrādājusi 21 gadu ‒ līdz pat izglītības iestādes slēgšanai 1981. gadā. Pēc tam viņa kopā ar ģimeni atgriezās savā jaunības dienu pilsētā Smiltenē. Brīvajā laikā skolotājai patika darboties mazdārziņā. Biruta Paleja ar prieku dāvināja puķu stādus arī skolai, kolēģiem. Mūža nogalē skolotājas sirdsdarbs bija grāmata par Tūjas skolu. Radošajās iecerēs viņa aizrautīgi dalījās arī ar kolēģiem Smiltenes vidusskolā.

Nu aizvērta pēdējā lappuse arī viņas pašas dzīves grāmatā. Lai baltais ziemas miers pavada skolotāju mūžības dārzos! Izsakām visdziļāko līdzjūtību Birutas Palejas tuviniekiem un draugiem.