Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Dod iespēju mācīties atbilstoši katra spējām

Sandra Pētersone

2007. gada 7. novembris 10:20

2130
Dod iespēju mācīties atbilstoši katra spējām

Jaunajā mācību gadā Smiltenes ģimnāzijā tiek īstenots projekts "Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā". Tā mērķis - parādīt ceļu pedagogiem, kā katram bērnam dot iespēju iegūt izglītību pēc iespējas augstākā līmenī, kādā viņš to var saņemt, un sniegt atbalst ikvienam bērnam šajā ceļā.

Ģimnāzijas skolēnu vecākiem tā ir iespēja saņemt projektā iesaistītās pedagoģes Aldas Miķes konsultācijas."Skola grib sadarboties ar vecākiem un novērst šķēršļus, kuri kavē bērnu iegūt kvalitatīvu izglītību. Mūsu vēlme, lai vecāki vēlas risināt problēmas, lai nedzīvo ar rūgtumu sirdī, ko tās rada, bet vēršas pie pedagogiem, psihologa vai sociālā pedagoga, kuri var profesionāli novērtēt situāciju," skaidro A. Miķe. Projektu "Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā" Latvijā ievieš Izglītības attīstības centrs ar Britu padomes atbalstu. Lielbritānijā ir izstrādāts apjomīgs materiāls "Indekss iekļaujošai izglītībai", kas adaptēts Latvijas apstākļiem. Projektu veido trīs vienlīdz svarīgi aspekti: iekļaujoša politika, kultūra un darbība. Projekta būtība ir dot ikvienam bērnam pēc iespējas labāku izglītību, piemērojot mācību metodes viņa spējām. Tas attiecas gan uz apdāvinātiem skolēniem, gan skolēniem, kuri mācību vielu neuztver tik ātri. Smiltenes ģimnāzijā 7. - 9. klašu grupā attiecīgi ir izveidotas atsevišķas klases - ar padziļinātu individuālu pieeju un ar papildu matemātikas un svešvalodu apmācību. "Gribam sniegt atbalstu tiem talantīgajiem bērniem, kuriem mācību rezultāti ir augstā līmenī," skaidro A. Miķe. "Tā ir "b" klase, kura apgūst pamatizglītību un kurai ir šai izglītības programmai vēl papildus matemātikas un svešvalodu stundas izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Otra grupa, ar kuriem strādājam, ir bērni, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir zemi mācību sasniegumi. Viņu vecākiem piedāvājam bērnus apmācīt pēc pedagoģiskās korekcijas programmas jeb klasē ar padziļinātu individuālu pieeju. Šādā klasē skolēnu skaits ir mazāks. Viņiem ir papildus saskarsmes stundas, iespējas mājas uzdevumus sagatavot pagarinātajā dienas grupā."Balstoties uz jau iegūto pieredzi, A. Miķe uzsver, ka šāda pieeja izglītībai ir veiksmīga tikai tad, ja skolas centienus atbalsta skolēna ģimene un arī pats skolēns. A. Miķe sniegs konsultācijas arī Valkas rajona pedagogiem, ja viņi strādā ar bērniem, kuriem ir mācību grūtības. Projekts "Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā" Latvijā ilgs līdz 2008. gada 30. aprīlim. Ģimnāzijas skolēnu vecākiem tā ir iespēja saņemt projektā iesaistītās pedagoģes Aldas Miķes konsultācijas."Skola grib sadarboties ar vecākiem un novērst šķēršļus, kuri kavē bērnu iegūt kvalitatīvu izglītību. Mūsu vēlme, lai vecāki vēlas risināt problēmas, lai nedzīvo ar rūgtumu sirdī, ko tās rada, bet vēršas pie pedagogiem, psihologa vai sociālā pedagoga, kuri var profesionāli novērtēt situāciju," skaidro A. Miķe. Projektu "Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā" Latvijā ievieš Izglītības attīstības centrs ar Britu padomes atbalstu. Lielbritānijā ir izstrādāts apjomīgs materiāls "Indekss iekļaujošai izglītībai", kas adaptēts Latvijas apstākļiem. Projektu veido trīs vienlīdz svarīgi aspekti: iekļaujoša politika, kultūra un darbība. Projekta būtība ir dot ikvienam bērnam pēc iespējas labāku izglītību, piemērojot mācību metodes viņa spējām. Tas attiecas gan uz apdāvinātiem skolēniem, gan skolēniem, kuri mācību vielu neuztver tik ātri. Smiltenes ģimnāzijā 7. - 9. klašu grupā attiecīgi ir izveidotas atsevišķas klases - ar padziļinātu individuālu pieeju un ar papildu matemātikas un svešvalodu apmācību. "Gribam sniegt atbalstu tiem talantīgajiem bērniem, kuriem mācību rezultāti ir augstā līmenī," skaidro A. Miķe. "Tā ir "b" klase, kura apgūst pamatizglītību un kurai ir šai izglītības programmai vēl papildus matemātikas un svešvalodu stundas izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Otra grupa, ar kuriem strādājam, ir bērni, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir zemi mācību sasniegumi. Viņu vecākiem piedāvājam bērnus apmācīt pēc pedagoģiskās korekcijas programmas jeb klasē ar padziļinātu individuālu pieeju. Šādā klasē skolēnu skaits ir mazāks. Viņiem ir papildus saskarsmes stundas, iespējas mājas uzdevumus sagatavot pagarinātajā dienas grupā."Balstoties uz jau iegūto pieredzi, A. Miķe uzsver, ka šāda pieeja izglītībai ir veiksmīga tikai tad, ja skolas centienus atbalsta skolēna ģimene un arī pats skolēns. A. Miķe sniegs konsultācijas arī Valkas rajona pedagogiem, ja viņi strādā ar bērniem, kuriem ir mācību grūtības. Projekts "Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā" Latvijā ilgs līdz 2008. gada 30. aprīlim.