Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Pusaudži nopelna savai skolotājai uzvaru konkursā

Sandra Pētersone

2007. gada 6. novembris 14:34

2160
Pusaudži nopelna savai skolotājai uzvaru konkursā

"Mūsu angļu valodas skolotāja ir vislabākā!"domā Palsmanes pamatskolas 9. klases skolēni.

Pateicoties viņu vēstulei, Palsmanes pamatskolas angļu valodas skolotāja Tigna Podniece (viņa ir arī Palsmanes pagasta padomes priekšsēdētāja - no redakcijas) šoruden uzvarēja konkursā, kuru saviem klientiem rīkoja izdevniecība "Oxford University Press" un grāmatnīca "Globuss". Palsmaniete ieguva konkursa "Angļu valodas skolotājs 2007" galveno balvu - 25 minētās izdevniecības grāmatas jeb metodisko literatūru jaunu un interesantu ideju gūšanai. Savukārt skolēni, vēstules rakstītāji, nopelnīja klasei un skolai mācību materiālus angļu valodas stundām. Visu balvu kopējā vērtība ir 600 latu.

 

Izdevniecības "Oxford University Press" pārstāve Latvijā Dace Miška jau pateikusies Palsmanes pamatskolai par skolēnu sirsnīgo vēstuli. "Iesūtītais darbs atspoguļo ne tikai skolotājas profesionālo darbību, bet arī saskarsmi ar skolēniem un viņas daudzpusīgo personību, kas iedvesmo audzēkņus un sekmē viņu izaugsmi. Darba rūpīgais un pārdomātais noformējums un skolēnu patiesā un sirsnīgā aizrautība kā arī skolotājas paveiktais mūs pārliecināja vienbalsīgi piešķirt galveno konkursa balvu skolotājai Tignai," vēstulē raksta D. Miška.Vēstulē viedokli par skolotāju izteica ikviens devītklasnieks, lapiņas ar tekstu novietojot aiz noformējuma, kas simbolizēja skolas logu rāmjus.

"Kad izlasīju konkursa nolikumu," atceras Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle, "sapratu, - mums ir viss, kas vajadzīgs, jo mums ir Tigna". Pateicoties skolotājas T. Podnieces angļu valodas zināšanām, mazā lauku skoliņa veiksmīgi iesaistījusies Eiropas Savienības projektā "Comenius" un izgājusi pasaulē. Skolēni un skolotāji pabijuši ārzemēs, bet tur iegūtie draugi braukuši ciemos uz Palsmani. 9. klases skolēni uzteic arī skolotājas prasmi interesanti vadīt angļu valodas stundas un saprotami izskaidrot mācību vielu.

 

"Ja kāds nesaprot , viņa nepaceļ balsi, bet normāli paskaidro kaut vai trīs vai četras reizes. Dažreiz skolotāja stundās ir jautra un pajoko, lai mums ir interesantāk," vēstulē raksta Maruta Dzenīte. Arī klasesbiedrenei Gintai Millerei patīk skolotājas vadītās angļu valodas stundas. "Reizēm mēs spēlējam kādu spēli, tādējādi stundas mums nav vienveidīgas. Mums klasē ir bildes, suvenīri, pastkartes no citām valstīm, kurās skolotāja bijusi. Viņa ar to visu mūs iepazīstina, stāsta par citu valstu paražām, lietām. Skolotāja Tigna ir stingra, bet taisnīga, un ir arī draugs ārpus stundām. Kad aiziesim no skolas, viņa paliks mūsu atmiņās un fotogrāfijās," raksta Ginta.

"Nejūtos pārāka vai īpašāka par citiem skolotājiem mūsu rajonā. Varbūt noteicošais bija tas, ka man ir īpašas attiecības ar šo klasi, jo viņus audzināju sešarpus gadus," savukārt teic pati konkursa uzvarētāja. Skolotāja pateicas gan 9. klasei, gan arī kolēģēm, kuras atbalstīja 9. klases līdzdalību konkursā un veicināja Palsmanes vārda izskanēšanu Latvijā: direktorei Dacei Pērlei, vizuālās mākslas skolotājai Initai Biķei par darba noformējumu, "devīto" audzinātājai Ivetai Reinsonei un informātikas skolotājai Inai Zālītei. "Paldies arī manai bijušajai angļu valodas skolotājai Maldai Radomiškai, jo daudzas mācību metodes esmu aizguvusi no viņas," atzīst T. Podniece.