Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitāte

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitāte

Šogad, 16. Gaujas Plostnieku svētku laikā, Strenčos tiks īstenots pašvaldību sadraudzības projekts „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitātei”. Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas programmas „Eiropa pilsoņiem” finansiālu atbalstu. Minētās programmas 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.pasākuma 1.apakšpasākums – „Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās” paredz plašus pasākumus, kuros pulcējas sadraudzības pilsētu iedzīvotāji, lai, izmantojot priekšrocības, ko dod pilsētu pašvaldību partnerības, stiprinātu savstarpējās zināšanas un sapratni starp iedzīvotājiem un viņu kultūrām

Strenču novada domes projekta partneri ir Rosices pilsētas pašvaldība Čehijā, Saidas pilsētas pašvaldība Vācijā un Rimoc pilsētas pašvaldība Ungārijā. Sadarbība ar Čehijas un Vācijas partneriem ir turpinājums esošajiem kontaktiem, savukārt jauns sadraudzības līgums tiks parakstīts ar Ungārijas pašvaldību.

Projekta mērķis ir sniegt iespēju vietējo kopienu iedzīvotājiem no projekta partnervalstīm satikties un dalīties pieredzē  nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, tādējādi veicinot aktīvu Eiropas pilsoniskuma attīstību un Eiropas identitātes stiprināšanu, uzsverot gan Eiropas daudzveidību, gan tās vienotību.

Viena no projekta programmas aktivitātēm ietver konferenci, kurā projekta partneri dalīsies savā pieredzē par kultūras tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu, kā arī vieslektora – eksperta uzstāšanos par projekta tēmu. Konferences mērķis ir veidot platformu, kurā projekta partneri un konferences apmeklētāji var diskutēt un apmainīties viedokļiem. Konference norisināsies 17.maijā, Strenču kultūras namā, no 9:00 – 12:00.

Otra projekta programmas aktivitāte ietver starptautisko delegāciju dalībnieku līdzdalību 16. Gaujas Plostnieku svētku programmā, sniedzot iespēju ikvienam iepazīties ar šo tautu nemateriālās kultūras tradīcijām. Gaujas Plostnieku svētki norisināsies 18.maijā visas dienas garumā. Viesi piedalīsies arī Gaujas plostnieku ekspedīcijā, lai iepazītos ar praktisko pusi koku pludināšanas mantojuma glabāšanā.

Laika posmā no 16. līdz 19.maijam Strenču novadā ieradīsies un uzturēsies 42 starptautiskie viesi. Plašāka informācija par projekta un Gaujas Plostnieku svētku programmu pieejama Strenču novada mājas lapā www.strencunovads.lv.

Kopējais projekta budžets ir 7420,00 LVL. Eiropas Komisijas piešķirtā dotācija ir 7000,00 EUR jeb 4920,00 LVL, Strenču novada domes līdzfinansējums ir 2500,00 LVL. Projekta budžets tiks izmantots, lai segtu uzņemošās pašvaldības organizatoriskās izmaksas (dalībnieku ceļa izdevumi, izmitināšana, ēdināšana, vietējais transports un citas projekta īstenošanai nepieciešamās aktivitātes).