Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Atsākušies darbi tranzītielā  Strenčos  

Atsākušies darbi tranzītielā  Strenčos   

Pagājušajā gada nogalē laika apstākļi lutināja, tādēļ augustā iesāktie būvdarbi projektā „Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā”  turpinājās līdz pat novembra beigām.


 Daļai no kopējā brauktuves garuma tika uzklāta brauktuves seguma saistkārta, ierīkots ielas apgaismojums, izbūvēta jauna sakaru kabeļu kanalizācija un izbūvēta projektētā lietus ūdens kanalizācija. Darbi tranzītielā norisinājās vienlaikus ar ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem.  

 Šogad 2. maijā darbi tranzītielā tika atsākti tiklīdz laika apstākļi bija  labvēlīgi darbu turpināšanai. Līdz jūlija beigām paredzēts pabeigt visus darbus - pilnībā pabeigt brauktuves rekonstrukciju no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai pie Stakļupītes; rekonstruēt ietves - ielas labajā pusē 2,5 m platajām ietvēm uzklājot jaunu asfaltu, ielas kreisajā pusē izbūvēt 1 m platu ietvi ar bruģa segumu, ko paredzēts atdalīt no brauktuves ar augsto apmali un zaļo zonu 1 m platumā; 


 sakārtot nobrauktuves un pieslēgumus; atsevišķos ielas posmos uzstādīt gājēju margas un drošības barjeras; ierīkot ar ceļazīmi un marķējumu apzīmētu gājēju pāreju vietā, kur gājēju plūsma ir lielākā – virzienā no Slimnīcas un Ziedugravas ielām uz Strenču Psihoneiroloģisko slimnīcu; izbūvēt autobusa pieturvietu, pārvietojot to pilsētas centra virzienā, lai tā turpmāk neatrastos pretim mājas iebrauktuvei un labiekārtot zaļās zonas joslas.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 673 616.38 LVL, no kurām 85 %  ir ERAF līdzfinansējums, (3%) - valsts budžeta dotācija un 12 % - pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 23 602,63 LVL, un tās sedz pašvaldība.