Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Veiksmīgi noritējis pašvaldību sadraudzības projekts

Veiksmīgi noritējis pašvaldību sadraudzības projekts

Vienlaikus ar 16. Gaujas Plostnieku svētku norisi Strenču novadā ieradās  ārvalstu viesi no Rosices pilsētas pašvaldības Čehijā, Saidas pilsētas pašvaldības Vācijā un Rimoc pilsētas pašvaldības Ungārijā. Četru dienu garumā, no 16. maija līdz 19.maijam tika īstenots projekts „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitātei”, kas tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas programmas „Eiropa pilsoņiem” finansiālu atbalstu.


 Minētās programmas 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.pasākuma 1.apakšpasākums – „Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās” paredz plašus pasākumus, kuros pulcējas sadraudzības pilsētu iedzīvotāji, lai, izmantojot priekšrocības, ko dod pilsētu pašvaldību partnerības, stiprinātu savstarpējās zināšanas un sapratni starp iedzīvotājiem un viņu kultūrām

Projekta mērķis tika sasniegts. Vietējo kopienu iedzīvotājiem no projekta partnervalstīm bija iespēja satikties, dalīties pieredzē un redzēt citu tautu nemateriālo kultūras mantojumu un arī pārspriest kā katrs savas tradīcijas glabā un nodod nākošajām paaudzēm. Projekta partneru un vietējo iedzīvotāju līdzdalība liecināja par aktīvu Eiropas pilsoniskuma attīstību un Eiropas identitātes nostiprināšanos.

17.maijā  Strenču kultūras namā noritēja projekta konference, kurā piedalījās un par sevi pastāstīja projekta partneri. Konferences dalībnieki uzklausīja eksperta viedokli par tradīciju saglabāšanu un integrēšanu tūrismā - Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektores Mg.art.,Mg.oec. Lindas Lotiņas prezentācijā. Konferences otrajā daļā visi atbraukušie ārvalstu projekta dalībnieki piedalījās Gaujas plostnieku ekspedīcijā, lai redzētu kā Strenčos katru gadu tiek atdzīvinātas senās plostnieku amata prasmes.

Viens no svarīgākajiem projekta ieguvumiem ir jauna sadraudzības līguma parakstīšana starp Strenču novada pašvaldību Latvijā un Rimoc pašvaldību Ungārijā. To parakstīja Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons un Rimoc pašvaldības vadītājs Andor Beszkid. Viens no sadraudzības līguma virzieniem ir radīt iespējas abu pašvaldību iedzīvotājiem labāk iepazīt otras puses kultūru, mākslu un profesionālās aktivitātes. Savukārt ar Rosices pilsētu Čehijā un Saidas pilsētu Vācijā sadraudzība projekta ietvaros tika turpināta, jo pašvaldību sadraudzības līgumi parakstīti attiecīgi 2004. un 2008.gadā.

Starptautisko delegāciju dalībnieki līdzi bija atveduši arī savas tradīcijas un tās rādīja 17.maija koncertā Sedā un 18.maijā  Sadraudzības koncerta laikā Strenčos un nakts koncertā Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Paldies Strenču novada deju kolektīviem un  ansamblim „Sudāruška”, kas piedalījās koncertos un rādīja Latvijas kultūras tradīcijas. Gaujas Plostnieku svētku dienā, 18. maijā nacionālo ēdienu stundā viesi no sadraudzības pilsētām gatavoja savus nacionālos ēdienus.

Pēc viesošanās Strenčos čehu partneri izteica priekšlikumu sagatavot jaunu projekta pieteikumu, kurā Strenču novada dome būtu partneris un jau nākošgad, projekta apstiprināšanas gadījumā,  delegācija no Latvijas varētu ciemoties Rosices pilsētā Čehijā.

Kopējais projekta budžets ir 7420,00 LVL. Eiropas Komisijas piešķirtā dotācija ir 7000,00 EUR jeb 4920,00 LVL, Strenču novada domes līdzfinansējums ir 2500,00 LVL. Projekta budžets paredzēts uzņemošās pašvaldības organizatorisko izmaksu segšanai (dalībnieku ceļa izdevumi, izmitināšana, ēdināšana, vietējais transports un citas projekta īstenošanai nepieciešamās aktivitātes).