Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Valsts darba inspekcija rīko filmu pēcpusdienu

Valsts darba inspekcija rīko filmu pēcpusdienu

Gadu no gada darbā notikušo nelaimes gadījumu oficiālā  statistika liecina, ka vairāk kā puse nelaimes gadījumu notiek darbinieku attieksmes dēļ – netiek ievērotas darba devēja noteiktās darba aizsardzības instrukciju prasības, darbinieki rīkojas uzmanīgi vai pārgalvīgi, nelieto izsniegtos individuālos aizsardzības līdzekļus.

 Lai palīdzētu darba devējiem ieviest sava uzņēmuma darbinieku apmācībās un instruktāžu veikšanā jaunas metodes, šī gada 5.jūnijā Valsts darba inspekcija Valmierā atkāroti organizē reģionālu informatīvi izglītojošu pasākumu – 1.darba aizsardzības filmu pēcpusdienu. Šī pasākuma ietvaros tiks rādītas filmas par darba aizsardzības jautājumiem, kas uzņemtas Latvijā vai ir pieejamas latviešu valodā. Līdzīgi semināri pēdējā gada laikā ir rīkoti Rīgā, Jēkabpilī un Talsos.

Plānotā pasākuma mērķauditorija ir darba devēji vai viņu pārstāvji, kuri savos uzņēmumos vēlas mainīt savu darbinieku attieksmi pret darba kultūru, aicinot aizdomāties par savas rīcības sekām un iespējamo ietekmi uz savu un kolēģu drošību un veselību. Tas savukārt samazinātu darbā notikušo nelaimes gadījumu un diagnosticēto arodslimību skaitu. Seminārā laikā tiks demonstrētas tādu uzņēmumu grupu filmas kā Cemex, Statoil, StoraEnso, NCC, Ruukki, Latvenergo u.c.

 Semināra programma .

Valsts darba inspekcijas ATKĀRTOTI organizēta 

1. darba aizsardzības filmu pēcpusdiena

2013. gada 5. jūnijā Valmieras kino „Gaisma”, Rīgas ielā19, Valmierā.

Laiks Filma

13.30 Ierašanās un reģistrācija (uzkodas)

14.00 -14.10 Atklāšana

15 min Tava rokasgrāmata drošībai un veselībai darbā *

15 min AS „Latvenergo” filma jauno darbinieku un darbuzņēmēju apmācībai Ķeguma 

HES ražotnē

30 min "Cemex" grupas 2 filmas 

25 min SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia“ 3 filmas 

10 min „Stora Enso” grupas filma „Nauda vai dzīvība”

10 min "NCC" filma par darba drošību „Atmošanās”

10 min "Ruukki" grupas filma „Nobody is alone”

5 min Leipcigas filmu festivālā apbalvotā filma „Safety at work is the only way” *

=========================

Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 2013. gada 3. jūnijam, rakstot uz e-pasta 

adresi nellija.tomsone@vdi.gov.lv. 

Lūdzam ņemt vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots. 

Šī ir atkārtota filmu pēcpusdiena – tādas jau tika organizētas 2012. gada otrajā pusē (Rīgā, 

Aizkrauklē, Talsos). Lūdzam atkārtoti šajā pasākumā nepiedalīties! 

2013. gada rudenī Valsts darba inspekcija plāno organizēt 2. darba aizsardzības filmu pēcpusdienu. 

Ja Jūsu uzņēmumā ir filmas, kas netiek demonstrētas 1. filmu pēcpusdienā, piesakieties, rakstot uz 

e-pasta adresi linda.matisane@vdi.gov.lv.

 

Pēc semināra būs iespējams uzdot jautājumus par darba aizsardzību Valsts darba inspekcijas pārstāvjiem.