Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Sedas purvā uzcelti divi jauni skatu torņi

Sedas purvā uzcelti divi jauni skatu torņi

Šogad, jūnija vidū Sedas purvā pabeigta divu jaunu skatu torņu būvniecība. Jaunie torņi un pie tiem uzstādītie informatīvie stendi par Sedas purva dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām ierīkoti Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros.  

Viens no skatu torņiem atrodas kūdras izstrādes lauka malā un no tā iespējams vērot gan kūdras ieguves procesu, gan mežainās ainavas. Pie torņa apmeklētāji, sekojot norādēm, var nokļūt pa tuvumā esošo dabas taku. Otrs ir putnu vērošanas tornis, kas uzcelts iepriekšējā torņa vietā, kas laika gaitā bija nolietojies un apmeklētājiem kļuvis bīstams. Pie šī torņa var nokļūt, iebraucot Sedas purva dabas liegumā no Jērcēnu puses. Torņa apkārtnē apmeklētāju ērtībām ir ierīkots arī stāvlaukums un tualete.

 

Sedas purvs ir viens no lielākajiem dabas liegumiem Latvijā. Lieguma centrālajā daļā turpinās aktīva kūdras ieguve, bet izstrādātajās platībās ir izveidojušās seklas, daļēji aizaugušas ūdenstilpes, kas ir ļoti piemērotas gan ūdensputnu ligzdošanai, gan ir nozīmīgas gājputnu atpūtas vietas migrācijas laikā.

 

2009.gadā Dabas aizsardzības pārvalde dabas liegumā uzstādīja skatu platformu un informatīvo stendu, savukārt 2010.gadā - sadarbībā ar a/s Latvijas valsts meži Austrumvidzemes mežsaimniecību šajā vietā ierīkota 12 km gara dabas taka.