Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Aicina iedzīvotājus pieteikt kandidātus Strenču pašvaldības apbalvojumiem

Aicina iedzīvotājus pieteikt kandidātus Strenču pašvaldības apbalvojumiem

Strenču novada dome aicina iedzīvotājus pieteikt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem "GADA CILVĒKS" un "GADA KOLEKTĪVS". Pretendentu pieteikšana izsludināta līdz 2013. gada 14. oktobrim. Šogad apbalvojumi tiks pasniegti īpašā pasākumā, kas veltīts Latvijas 95 gadu jubilejai un 85 gadu jubilejai, kopš Strenčiem piešķirtas pilsētas tiesības.  Pasākums notiks 17. novembrī Strenču kultūras namā. 
 
Apbalvojumu „GADA CILVĒKS” piešķir personām:

 • par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā;
 • par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā;
 • kuras ilggadīgi ar panākumiem strādājošas Strenču novadā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā;
 • kuras kļuvušas par autoritātēm novadā, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzskatiem un uzvedību;
 • par ieguldījumu novada vārda popularizēšanā;
 • par ieguldījumu novada un iedzīvotāju labklājības labā. 

Apbalvojuma „GADA CILVĒKS” nominācijas:

 • Gada cilvēks izglītībā (var izvirzīt skolēnus, skolotājus, studentus);
 • Gada cilvēks kultūrā;
 • Gada cilvēks sportā;
 • Gada cilvēks medicīnā;
 • Gada cilvēks uzņēmējdarbībā;
 • Gada cilvēks labdarībā;
 • Gada cilvēks sociālā vidē;
 • Gada cilvēks vides estētikā;
 • Gada cilvēks mecenātismā;
 • Mūža ieguldījums.

 

Iesniedzot pieteikumu apbalvojuma „GADA CILVĒKS" saņemšanai, obligāti jānorāda izvirzītā  pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nominācija, uz kuru tiek izvirzīts, vispusīgs nopelnu un ieguldījumu apraksts.

 

Apbalvojumu "GADA KOLEKTĪVS" piešķir ne vairāk kā diviem kolektīviem par konkrētu periodu.

Uz Strenču novada domes apbalvojumu „GADA KOLEKTĪVS” var pretendēt:

 • pašvaldības teritorijā reģistrēta jebkura juridiska persona (iestādes, uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas, zemnieku saimniecības);
 • fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.

Iesniedzot pieteikumu apbalvojuma „GADA KOLEKTĪVS" saņemšanai, jānorāda izvirzītā kolektīva nosaukums, adrese, vispusīgs nopelnu un ieguldījumu apraksts.

Apbalvojumu izvērtēšanas komisija ir tiesīga neizskatīt iesniegumus, kuri neatbilst vērtēšanas nolikumam. Pieteikumi jāiesniedz Strenču novada domes kancelejā vai lietvedībā Valkas ielā 16 vai Strenču novada bibliotēkās. Pieteikumus var nosūtīt arī elektroniski, e-pasts:dome@strencunovads.lv