Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Atslēgas vārds - sadarbība

Atslēgas vārds - sadarbība

Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu projektā Via Hanseatica īstenots viens no aktivitāšu posmiem, proti, Vidzemes tūrisma pakalpojumu sniedzēju apmācību cikls. Novembra otrajā  nedēļā Cēsīs norisinājās apmācību pēdējais modulis, kurā dalībniekiem, sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centru, tika pasniegtas apliecības. No Strenču novada apmācībās piedalījās Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas muzeja vadītāja Baiba Leite, Jērcēnmuižas bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse, z/s „Laidavas” saimnieks Jānis Ence, z/s „Veckūkuri” saimniece Ilvija Jakovina un Strenču Tūrisma informācijas centra speciāliste Ilona Pinzule.

Mācības tika organizētas ar mērķi veidot stipru Vidzemes tūrisma uzņēmēju un profesionāļu sadarbības tīklu, kas sniedz kvalitatīvus un tūristiem interesantus piedāvājums. Līdztekus zināšanu papildināšanai, projekta mācības sniedza iespēju tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tikties un veidot jaunus projektus, balstītus uz savstarpēju sadarbību. Lielisku piemēru savstarpējas sadarbības attīstībai pastāsta Jērcēnmuižas bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse: „Apmācību laikā dalībnieki tika sadalīti grupās un katrai tika dots savs uzdevums.

 Kopā ar pārstāvēm no Valmiermuižas alus darītavas izstrādājām idejisku sadarbības modeli, kuru daļēji arī esam īstenojuši dzīvē. Oktobra beigās Jērcēnmuižā norisinājās pasākums „Leģendu nakts”, kurā uzaicinājām ar savu produkciju piedalīties arī Valmiermuižas alus darītavu. Šim aicinājumam viņi piekrita, par ko esmu ļoti priecīga un pateicīga. Svētki tika papildināti ar medību tēmai atbilstošu gastronomisko piedāvājumu un esam nodibinājuši jaunus kontaktus ar Valmiermuižu”.


Apmācību moduļu īstenošanā tika iesaistīti trīs nozīmīgu pušu pārstāvji: uzņēmēji, tūrisma informācijas centri - pašvaldības un tūrisma nozares profesionāļi (izpēte un konsultēšana). Šādas sadarbības rezultātā tiek uzlabota grupas dalībnieku konkurētspēja, veicināta kvalitātes un produktivitātes uzlabošana, inovāciju ieviešana. Jau pirmajā apmācību reizē tika uzsākta diskusija par papildus vērtības piešķiršanu tranzīta ceļam.

Via Hanseatica tūrisma maršruts vienlaikus ir arī tranzīta ceļš (A3/E264), tādēļ saistoši jautājumi ir - Kā padarīt šo ceļu vēl saistošāku tūristiem? - Kas ir tas unikālais, kvalitatīvais un inovatīvais, ko kopīgiem spēkiem sadarbojoties iespējams paveikt? Lai veicinātu apmācībās iegūto zināšanu nostiprināšanu un radītu vēl lielāku iedvesmu sadarbībai un jaunām idejām ikviens apmācību modulis tika papildināts ar viesošanos un pieredzes gūšanu pie kāda no Vidzemes un arī Igaunijas tūrisma uzņēmēja, objekta, pakalpojuma sniedzēja.


Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas muzeja vadītāja Baiba Leite atklāj, ka apmācībās iegūtās zināšanas ir ļoti vērtīgas un praktiskas. „Kā lielāko ieguvumu dalībai šajās tūrisma pakalpojumu sniedzēju apmācībās redzu tieši plašo un daudzveidīgo skatījumu uz dažādām tūrismā un ne tikai saistītām lietām, kas ir ļoti noderīgas muzeja kā efektīva tūrisma produkta veidošanā. Apmācību laikā ir tapis skaidrāks muzeja darbības mērķis un aktīva iesaistīšanās šajā projektā ir sniegusi papildus popularitāti Strenču PNS muzejam”, stāsta B. Leite.


Apmācību pozitīvais efekts ir saskatāms arī Strenču novada robežās, proti, stiprinājusies sadarbība starp vietējiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un radītas kopējas tuvākas un tālākas nākotnes projektu idejas.


Mācības organizēja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Nocticus”. Mācību saturu izstrādāja un nozarē vērtīgus un atzītus lektorus ieteica Dr.geogr. Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas docents.


Strenču novada dome ir viens no projekta „Via Hanseatica” partneriem un novada teritoriju šķērso Via Hanseatica tūrisma maršruts (A3 autoceļa  šoseja). Projekta ietvaros 2014.gada pavasarī Strenču novada tūrisma infrastruktūru papildinās informācijas stendi un norādes zīmes uz tūrisma objektiem.


Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt pārrobežu tūrisma piedāvājumu Via Hansaetica starptautiskā tūrisma maršruta teritorijā Latvijā, Igaunijā un Krievijā, veicinot teritoriju ilgtspējīgu attīstību.  


Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” tiek īstenots Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros. Projekta kopējās izmaksas – 1 803 966 EUR, no kuriem Strenču novadā paredzēts izlietot 34,596.40 EUR. Strenču novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 3459,64 EUR, no kuriem 50% ir valsts budžeta dotācija.