Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Strenčos:“Mana Latvija – mana pilsēta”

Sandra Pētersone

2013. gada 18. novembris 11:05

35270
Strenčos:“Mana Latvija – mana pilsēta”

Svētdien, 17. novembrī, Strenču kultūras namā aizvadīts Latvijas Republikas 95. gadadienai un Strenču pilsētas 85 gadu pastāvēšanai veltīts svinīgs pasākums “Mana Latvija -  mana pilsēta”.


Sadarbojoties Strenču novada domei, novada kultūras centra darbiniekiem, Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas muzejam un Strenču novada vidusskolai, skatītājiem tika piedāvāts sirsnīgs, emocionāls stāsts  par Strenču pilsētas vēsturi ar moto “Mēs esam un būsim”.


Koncertu sniedza Rīgas Doma kora skolas jauktais koris (diriģents Gints Ceplenieks) un solisti.


Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons un novada domes  izglītības, kultūras un sporta  speciāliste Gunta Grigore sveica Strenču pilsētas vienaudžus - pilsētas iedzīvotājus, kuriem šogad aprit 85 mūža gadi.


Sveikti tika arī Strenču pilsētas Goda pilsoņi un novada iedzīvotāji, kuriem piešķirts Strenču novada domes apbalvojums “Gada cilvēks” un domes Atzinības raksti.


Šogad  pašvaldības apbalvojums “Gada cilvēks” piešķirts: 

Nominācijā “Gada cilvēks izglītībā” - Edītei Gulbei, Strenču novada vidusskolas sociālajai un speciālajai pedagoģei;


Nominācijā “Gada cilvēks kultūrā” –  Antrai Elsei, Strenču pilsētas bibliotēkas bibliotekārei;


Nominācijā “Gada cilvēks sportā”  – jērcēnietim Mārim Ziediņam, "BK Valmiera" basketbolistam;


Nominācijā “Gada cilvēks medicīnā” – Līgai Svarinskai, Jērcēnu veselības punkta vadītājai;


Nominācijā “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – Ņinai Laurenovičai, pašnodarbinātajai (Jērcēnu pagasta piemājas saimniecība  "Laurīši";


Nominācijā “Gada cilvēks labdarībā” – Līgai Smirnovai, Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes "Minkāns" Sedas filiāles "Dzērvīte" skolotāja palīdzei;


Nominācijā “Gada cilvēks sociālajā vidē” – Ludmilai Kudinovai, Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles pavārei;


Nominācijā “Gada cilvēks vides estētikā” – Ivetai Encei, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājai;


Nominācijā “Mūža ieguldījums” –  strencēnietei Annai Leitei, pensionētai skolotājai. Strenču novada “Gada kolektīvs” šogad ir bērnudārza “Minkāns” Sedas filiāle “Dzērvīte”.


Pasākuma apmeklētājiem arī bija  iespēja  ielūkoties pagātnē un vēlreiz izdzīvot Strenču pilsētas attīstību 85 gadu garumā, kultūras nama mazajā zālē aplūkojot vēsturisku izstādi “Mēs esam un būsim”. Tās veidošanā piedalās  slimnīcas  muzejs, novada kultūras centrs un Strenču novada vidusskolas skolēni un skolotāji.  Vakarā svētku ballē muzicēja  grupa “Velves”.