Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Lielajā talkā strādā strencēnieši

Sandra Pētersone

2014. gada 26. aprīlis 15:35

10392
Lielajā talkā strādā strencēnieši

Šodien, 26. aprīlī, Lielajā talkā  strādāja arī strencēnieši.Gandrīz 50 cilvēku sakopa un labiekārtoja brīvdabas estrādei piegulošo teritoriju pie Gaujas: līdzināja zāles sēšanai uzbērto melnzemi gar celiņiem, grāba pērnās lapas, tīrīja pamežu un nozāģēja bojātos kokus. 

 Pie estrādes, Plūdu staba un Vecā ozola stumbra talcinieki iestādīja kopumā 17 kalnu priedītes.Gandrīz 30 strencēniešu sakopa luterāņu baznīcas apkārtni. Tur, saskaņojot ar pašvaldību, šorīt arī nozāģētas vecās egles un tūjas, tādējādi atsedzot ainaviski skaisto dievnama ēku.

 Talcinieki sakopa arī piemiņas vietu represētajiem dzelzceļa stacijā un kultūras nama apkārtni, kur atjaunoja apstādījumus. Dienas vidū visus talciniekus pašvaldība cienāja ar zupu. Jau iepriekš talkā strādāja Strenču novada vidusskolas audzēkņi, salasot atkritumus atpūtas takās gar Gauju.