Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Strenču pašvaldība uzglabā būvgružus Gaujas aizsargjoslā 

Strenču pašvaldība uzglabā būvgružus Gaujas aizsargjoslā 

Valsts vides dienesta (VVD) Valmieras reģionālajā vides pārvaldē (Valmieras RVP) šonedēļ vērsās raidījuma Vides fakti veidotāji, informējot pārvaldes vadību par Strenču novada pašvaldības rīcību pret vidi. Pašvaldība ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un ielu rekonstrukcijas laikā radušos būvniecības atkritumus uzglabā novada teritorijā, Gaujas upes aizsargjoslā un tās tuvumā. Atkritumu laukuma ierīkošana un darbības ar būvgružiem ar Valmieras RVP nav saskaņotas.


Strenču novada pašvaldība nav informējusi Valmieras RVP par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanu. Strenču pašvaldības izpilddirektors telefonsarunā ar pārvaldes vadību norādījis, ka būvniecības atkritumus paredzēts pārstrādāt un tie teritorijā novietoti uz laiku.Taču, saskaņā ar spēkā esošo regulējumu vides aizsardzības prasības ir nosakāmas gan atkritumu uzglabāšanas laukuma ierīkošanai, gan pašām atkritumu apsaimniekošanas darbībām, piemēram, atkritumu uzglabāšanai, šķirošanai, pārkraušanai, pārvadāšanai u.tml..

 Šādas darbības saskaņojamas ar VVD un tām nepieciešamas atbilstošas atļaujas. Turklāt ūdenstilpņu aizsargjoslas ir īpaši aizsargājamas.Valmieras reģionālā vides pārvalde vērtē Strenču novada domes rīcību kā pārkāpumu un lūgs pašvaldību sniegt paskaidrojumu par radušos situāciju, lai lemtu par lietas tālāko virzību.