Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Vēlas pievienot UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

LETA

2015. gada 19. februāris 09:13

319
Vēlas pievienot UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Strenču novada dome sadarbībā ar biedrību "Gaujas plostnieki" vēlas iegūt valsts nozīmes atbalstu, lai Gaujas plostnieku nemateriālais kultūras mantojums tiktu izvirzīts Starptautiskās Plostnieku asociācijas multinacionālajai nominācijai "Plostnieku amata prasmes", kā arī tiktu pievienots UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.

Kā aģentūru LETA informēja Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte, konsultējoties gan ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, gan ar Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvjiem, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste-projektu vadītāja Ilona Pinzule noskaidroja, ka norisinās darbs pie likumprojekta "Nemateriālā kultūras mantojuma likums" izstrādes, kas sakārtos arī Latvijas nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu darbības principus.

17.februārī Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste-starptautisko projektu vadītāja Ilona Pinzule piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā sanāksmē par nemateriālā kultūras mantojuma jautājumiem. Sanāksmē tika ziņots gan par minētā likumprojekta izstrādes gaitu, gan arī par Latvijas nozīmīgo dalību un pieredzi UNESCO Starpvaldību komitejā, kura izvērtēja iesniegtās pasaules nominācijas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam 2014.gadā.

Sanāksmē tika izskaidroti likuma panti un punkti, kas skaidro Strenču novadam būtisko jautājumu par iespēju saņemt atbalstu un piedalīties Starptautiskās Plostnieku asociācijas multinacionālajā kandidatūrā. Kopīgais process prasīs ilgu laiku, pēc kura Strenču novada dome un biedrība "Gaujas plostnieki" varēs sagatavot un iesniegt savu nomināciju Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Iekļaušanās šajā sarakstā būs vienlaikus atbalsts - atbilstības kritērijs, lai iesaistītos starptautiskajā nominācijā.

Strenču novada attīstības plānošanas dokumentos ir minētas plostnieku tradīcijas kā nozīmīgs novada resurss. Pašreiz norisinās Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.gadam aktualizācija un tajā papildu rīcību plānā tiks iekļauts uzdevums saglabāt Gaujas plostnieku tradīcijas kā nemateriālo kultūras mantojumu. Šāda rīcība sniegs iespējas piedalīties un iniciēt dažādus projektus un saņemt ES fondu finansiālu atbalstu, kā arī iekļauties nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Liela nozīme ir jāpiešķir praktiskajiem darbiem, kuri nodrošina plostnieku tradīciju un plostnieka amata prasmju un zināšanu saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Gaujas plostnieku tradīcijas Strenčos tiek glabātas kopš 1998.gada, kad pirmo reizi tika sasiets plosts un veikta pirmā Gaujas plostnieku ekspedīcija mūsdienu izpratnē. Ir veiktas un joprojām tiek veiktas daudz un dažādas aktivitātes, kas veicina Gaujas plostnieku tradīciju ilgtspējīgu pārvaldību. Ņemot vērā gadu gaitā veiktās saglabāšanas aktivitātes un starptautiska līmeņa sadarbību ar Eiropas plostnieku biedrībām, ir pamats un motivācija virzīt nozīmīgo mantojumu oficiāli nacionālā un starptautiskā atzinības mērogā. Iekļaušanās Latvijas nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā sniegs gan jaunas iespējas, gan būtiskus pienākumus. Dalība multinācionālajā nominācijā UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā sniegs vēl nozīmīgākas iespējas un pienākumus.

Gaujas plostnieku nemateriālais kultūras mantojums atspoguļo kokmateriālu pludināšanas tradīcijas, izmantojot Latvijas upju straumes spēku un koku pludinātāja jeb plostnieka amata zināšanas un prasmes.