Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Ir mīlestība pārnākusi mājās…

Ir mīlestība pārnākusi mājās…

24. martā Kārķos notiks pasākums „Ir mīlestība pārnākusi mājās…”, uz kuru aicināti represētie un visi interesenti.                


Tā ir tradīcija, ka katru gadu martā Kārķos notiek pasākums, veltīts Golgāta ceļu gājušiem. Šoreiz tas sāksies pulksten 11.45 ar svētbrīdis24. martā Kārķos notiks pasākums „Ir mīlestība pārnākusi mājās…”, uz kuru aicināti represētie un visi interesenti.        


Pasākuma laikā būs iespēja nopirkt Marinas Kosteņeckas grāmatu “Vēstules uz mājām”, kurā ir publicēta viņas vecāku – pianistes Jekaterinas Kosteņeckas un jurista Grigorija Kosteņecka sarakste vīra izsūtījuma laikā. Nopērkama būs arī Gunta Kalmes grāmata “Durvis uz mājām. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi” un vairāki citi izdevumi. Būsiet visi gaidīti, lai kopīgi domātu un runātu par pagātni, tagadni un nākotni., 

pulksten 12.30 Svinīgs gājiens un ziedu nolikšana pie Pelēkā akmens. Pulksten 13.00 tautas namā tikšanās ar rakstnieci, sabiedrisku darbinieci Marinu Kosteņecku un mācītāju dr. theol. Gunti Kalmi. Viņiem abiem tuvi cilvēki ir piedzīvojuši izsūtījumu. Marina Kosteņecka tēvu pirmo reizi mūžā ieraudzīja desmit gadu vecumā, kad viņš atgriezās no Vorkutas. Guntis Kalme ir piedalījies daudzās Sibīrijas ekspedīcijās kopā ar Dzintras Gekes filmēšanas grupu. Iepriekšējā vasarā viņš kopā ar šo grupu bija Kazahstānā, vietās kur rūdas raktuvēs strādājis arī  mācītāja vecaistēvs.